Srbački odbornici usvojili proširen Plan kapitalnih investicija za 2023.godinu. Za 21 projekat predviđeno oko 6 miliona KM

Nakon kraće ljetne pauze danas je sa radom nastavio srbački parlament. Dvadesettrećoj redovnoj sjednici prisustvovalo je 20 odbornika dok su odsustvo pravdali odbornici Danijela Božić Novković, Saša Jovičić, Goran Marić, Siniša Jejinić i Siniša Pantelić

Za realizaciju 21 projekta iz Plana kapitalnih investicija opštine Srbac za 2023. godinu biće izdvojeno oko šest miliona KM, jedan je od zaključaka sa današnje sjednice Skupštine opštine Srbac.

Načelnik odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, Marko Miholjčić, rekao je da je Plan kapitalnih investicija dopunjen sa pet novih projekata koji se odnose na sanaciju objekta izgrađenog u Srđevićima (objekat škole), sanaciju društvenog doma u Kaocima, završetak radova na objektu FK „Polet” u Malim Sitnešima, vanjsko uređenje oko novog objekta vrtića u Srpcu i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije u dijelu ulice na ovom lokalitetu.

„Takođe smo Plan dopunili sa sanacijom i modernizacijom lokalnog puta kroz naselje „Sunce“ u dužini od 875 metara, dijela LJubovijske ulice u dužini od 57 metara i pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni kod Stirokarta u dužini od 150 metara. Vršiće se i modernizacija lokalnih puteva u mjesnoj zajednici Prijebljezi“, rekao je Miholjčić.

Prema njegovim riječima, obezbijeđena su i sredstva za drugu fazu projekta izgradnje društvenog doma u Gornjim Srđevićima, dok je projekat proširenja kanalizacione mreže na području opštine Srbac, koji je predviđen kroz MEG projekat, prebačen za narednu godinu.

„Ukupna sredstva koja trebamo dobiti iz vanjskih izvora finansiranja iznose blizu 3,5 miliona KM dok je učešće Opštine Srbac i građana oko 2,5 miliona KM“, rekao je Miholjčić.

Među predloženim tačkama na današnjoj sjednici bila je i informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite za 2022. godinu o čemu je govorio odbornik Želimir Urić koga je zanimalo zbog čega boračke kategorije plaćaju participaciju za preglede u Domu zdravlja a, između ostalog, skrenuo je pažnju i na nizak iznos invalidnina koje, kako kaže, nisu povećavane godinama.

Odbornik Mirko Stojić, koji obavlja i funkciju direktora Doma zdravlja, rekao je da su porodice poginulih boraca i ostale boračke kategorije izuzete od plaćanja određenih participacija ali nisu od specijalističkih pregleda koje obavljaju ljekari iz drugih zdravstvenih ustanova.

„Radi se o komercijalnim uslugama ljekara koji kod nas zakupljuju prostor na šta ne možemo uticati jer imaju svoj cjenovnik usluga. Ono što mi možemo je da izdamo uputnicu za gradišku bolnicu gdje ove kategorije većinom ne plaćaju specijalističke preglede“, rekao je Stojić.

Odbornik Branko Grahovac, koji je i predsjednik Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca pri Boračkoj organizaciji opštine Srbac, rekao je da je bilo dosta primjedbi njihovih korisnika po tom pitanju, zbog čega su se obraćali Domu zdravlja i dobijali isti odgovor.

„Možda se može nešto učiniti da se ove kategorije oslobode ovih plaćanja na čemu treba raditi, ali isto tako je i činjenica da je prošle godine 168 članova Boračke organizacije podnijelo zahtjev opštini za jednokratnu novčanu pomoć i da im je svima odobrena“, istakao je Grahovac.

Načelnik odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić rekao je da je načelnik opštine donio pravilnik i formirao komisiju za dodjelu jednokratne novčane pomoći čime se pruža pomoć boračkim kategorijama, između ostalog i u liječenju.

„Na osnovu medicinske dokumentacije i računa iz Doma zdravlja pomažemo im u pokrivanju troškova i potrebno je samo da podnesu zahtjev u Opštinskoj upravi, a kada je riječ o invalidninama, ima naznaka da bi do kraja ove godine moglo doći do njihovog povećanja“, rekao je Mitrić.

U diskusiji su učestvovale i odbornice Dušanka Ignjatić i Mara Cvijanović Delević, kao i odbornik Danko Dragojević koji je apelovao da se porodicama poginulih boraca omogući besplatna usluga i za specijalističke preglede u Domu zdravlja.

„Radi se većinom o starim i bolesnim licima kojima treba izaći u susret, da li na način da opština plati preglede tim ljudima ili da se specijalistima odbije od kirije koju plaćaju za zakup prostora“, rekao je Dragojević.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević rekao je da lokalna uprava posvećuje maksimalnu pažnju boračkoj populaciji.

„Svjesni smo značaja ove populacije i otežavajućih okolnosti kada je u pitanju njihov životni standard i u okviru svojih mogućnosti i raspoloživih sredstava trudimo se da im pridamo maksimalan značaj“, rekao je načelnik Dragosavljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je i izvještaj o uspjehu i vladanju učenika na kraju drugog polugodišta školske 2022/23. godine kao i izvještaj o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola u školskoj 2023/24. godini.

Odbornica Mara Cvijanović Delević čestitala je svim učenicima koji su ostvarili dobar uspjeh. Prema njenom mišljenju, srednja ocjena u pojedinim odjeljenjima je bila previsoka i ona smatra da se djeci treba izađi u susret da dobiju visoku ocjenu ali da bude zaslužena.

„Vidimo da je u pojedinim područnim školama sve manje djece, pa tako naprimjer u sedam sela je u novu školsku godinu upisano svega 14 djece. U Nožičkom ih ima svega šest novoupisanih, u Starom Martincu jedno, u Kobašu šest, Novoj Vesi jedno, Poveliču šest, Kaocima dvoje i tako dalje“, rekla je ona.

Govoreći o broju upisanih u Centar srednjih škola „Petar Kočić“, navela je da su formirana četiri odjeljenja sa 94 učenika i to jedno odjeljenje gimnazije sa 26 učenika, bravari-zavarivači i mehaničari mehatronike, pneumatike i hidraulike po 12 učenika, carinski tehničari 24, konobari osam i kuvari 12 učenika.

„Evidentno je da ih je upisano manje u odnosu na plan ali je u pojedinim strukama stanje bolje u odnosu na prošlu godinu pa ih tako u gimnaziji ima 26 a u sadašnjem četvrtom razredu gimnazije je svega 14 učenika“, rekla je ona.

Ističe da je jedno od rješenja za veći broj upisanih učenika u Srpcu zapošljavanje ljudi, otvaranje novih radnih mjesta i davanje većih plata radnicima.

Odbornik Jordan Kuvalja istakao je da je u Malom Razboju upisano čak osam prvačića i da ovu petorazrednu školu pohađa 43 djece što je, kako kaže, za primjer.

Na današnjoj sjednici odbornici su dali saglasnost Dječijem vrtiću „Naša radost“ za upis većeg broja djece u radnoj 2023/24. godini. Naime, ova ustanova obratila se zahtjevom za davanje saglasnosti na veći broj djece u vaspitnim grupama do 20 odsto od Zakonom utvrđene norme jer postoje realne potrebe roditelja za smještaj djece u ovu vaspitnu ustanovu.

Načelnik odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, Marko Miholjčić, rekao je da je ostavljena mogućnost da osnivač ustanove, svojom odlukom omogući veći broj upisane djece, zbog čega se ovaj prijedlog našao na današnjoj sjednici i dobio podršku odbornika.

Današnje zasjedanje obilježilo je i napuštanje sjednice od strane odbornika opozicije koji su iskazali nezadovoljstvo tokom rasprave o jedanaestoj tački dnevnog reda, odnosno o prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Srbac za 2023. godinu.

Odbornik Želimir Urić rekao je da u dostavljenom prijedlogu nema podataka o tome koji pojedinci i subjekti su predložili kandidate za navedena priznanja, niti biografije kandidata, što je, kako kaže, bilo uvršteno u prijedlog ranijih godina.

„Smatramo da se ne poštuju odluke opozicije, posebno u pogledu transparentnosti, a sve je kulminiralo sa odlukom o dodjeli javnih priznanja. Nisu nam sporna imena već akt koji je donesen jer je izostao obrazac sa navedenim prijedlozima organizacija, političkih partija i pojedinaca, kao i biografije kandidata. Iz toga je nejasno ko je predložen a koga je komisija odabrala i smatramo da se skupštinskim komisijama na taj način dao veći značaj nego nama odbornicima koji dajemo završnu riječ“, rekao je Urić.

U reakciji na čin opozicije, odbornik Branko Grahovac je rekao da u toku protekle tri godine niko od opozicionih odbornika nije doživio uvrede od predsjednika Skupštine opštine ili odbornika vladajuće koalicije i da njihov odlazak sa skupštine nije bio primjeren po bilo kom osnovu.

„Narod nas je izabrao da ih predstavljamo u skupštinskim klupama i dajemo konstruktivne kritike i prijedloge. Samim tim smo dužni da budemo prisutni na sjednicama i radimo u korist građana, bilo da smo u vlasti ili opoziciji i nakon današnjeg poteza opozicije apelujem građanima opštine Srbac da dobro razmisle u narednom periodu za koga će glasati“, rekao je Grahovac.

Predsjednik Skupštine opštine Srbac, Miloš Budić, rekao je da nije obaviješten od strane opozicionih odbornika da će tokom pauze u trajanju od 30 minuta napustiti današnje zasjedanje, već je tu informaciju dobio od prisutnih medija.

„Sadržaj predloženog dnevnog reda je bio takav da nije bilo osnova za napuštanje sjednice. Oni trebaju da razmisle da su dobili povjerenje od svojih građana i svojih političkih partija, a taj njihov čin zasigurno neće omalovažiti rad pozicije i sve nas koji doprinosimo boljem radu Skupštine opštine i razvoju našeg Srpca“, rekao je Budić i dodao da je skupština imala potreban kvorum za odlučivanje u nastavku sjednice.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević takođe je istakao da nije bilo ozbiljnijeg povoda za napuštanje sjednice od strane odbornika opozicije i dodao da je to bila isključivo njihova odluka.

Današnjem skupštinskom zasjedanju, prvom nakon ljetne pauze, prisustvovalo je 20 odbornika, a odsustvo su pravdali Siniša Pantelić, Saša Jovičić, Goran Marić, Danijela Božić Novković i Siniša Jejinić.

O ostalim tačkama dnevnog reda informisaćemo vas u narednim izvještajima.

Održana druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Srbac, u saradnji sa Službom za transfuziju krvi Opšte bolnice Gradiška danas je organizovao drugu ovogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi kako bi se obezbedile dovoljne količine krvi.Kako nam je rekao sekretar srbačkog Crvenog krsta Igor Jovičić odziv dobrovoljnih davalaca je i ovog puta bio na visokom nivou.

,,Mi u Crvenom krstu Srbac smo više nego zadovoljni odzivom dobrovoljnih davalaca. Pozivu se odazvalo preko 80 davaoca i mi smo skupili 65 doza krvi. U toku ove godine planiramo da održimo još jednu akciju. Hvala Službi za transfuziju Gradiška , Centru za kulturu Srbac i volonterima koji su nam pomogli da završimo današnju akciju”, rekao je Igor Jovičić.

Doktorica Tatjana Milešević Babić transfuziolog iz Opšte bolnice Gradiška pohvalila je srbačke dobrovoljne davaoce krvi koji se na ovakve akcije odazivaju u velikom broju i na taj način obezbjeđuju potrebne količine krvi neophodne u svakodnevnom funkcionisanju Opšte bolnice u Gradišci.

,,Odličan odziv dobrovoljnih davalaca , kao što je to običaj u Srpcu. Veoma su nam potrebne nove doze krvi u ovom periodu.Krv je dobro davati jer nekom spasiš život a sa druge strane zdravo je i za samog davaoca”, kaže doktorica Mileševič Babić

Jedan od onih koji su najviše davali krv ne samo u opštini Srbac već i šire je Vladimir Teinović koji je krv dao 136 puta.

,, Mislim da je uvijek bolje biti davalac krvi nego neko kome je ova pomoć potrebna. Svi koji do sada nisu dali krv mislim da se trebaju uključiti I na taj način pokazati svoju humanist”, izjavio je Teinović.

Na današnju akciju, između ostalih , odazvali su se brat i sestra Slavica i Slavko Vujić. Slavica kaže da po šesti put dobrovovoljno daruje krv i poziva sve koji su u mogućnosti da se uključe u ovu akciju.

,, Najvažnija je pomoć drugima i pozivam uglavnom mlade da se odazovu pozivu za dobrovoljno davanje krvi. Mislim da direktori firmi treba da podrže ovu akciju i svojim radnicima omoguće slobodan dan kako bi akcija bila uspješnija”, riječi su Slavice Vujić.

Interesantna je činjenica da se jednom dozom krvi mogu da se spasu tri života.

Dnevne Novosti 31 08 2023

Održani sastanci Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbora RVI

U prostorijama Boračke organizacije opštine Srbac danas su održane redovne sjednice Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije opštine Srbac.Sjednice su i prve radne sjednice ovih organa Boračke organizacije nakon provedenih izbora na svim nivoima organizovanja.

Sjednicom Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca predsjedavao je predsjednik Odbora Branko Grahovac. Članovi Odbora su usvojili Izvještaj o radu Odbora za prvo polugodište tekuće godine gdje je konstatovano da je Odbor ispunio svoj plan rada za izvještajni period. Odbor je definisao i aktivnosti do kraja tekuće godine, sa posebnim akcentom na održavanje pomen parastosa, obilježavanje Dana sjećanja na stradanje srpčana na Vozućkom ratištu, kao i na poboljšanju ukupnog statusa ove boračke kategorije.Članovi Odbora ratnih vojnih invalida su na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Odbora Goran Trivunić takođe usvojili Izvještaj o radu Odbora za period od 1.1. do 30.06.2023.godine, a razmatrane su i aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se poboljšao materijalni status ratnih vojnih invalida, a koje se prvenstveno odnose na rad na terenu i obilaske ratnih vojnih invalida, te sticanje uvida u njihov materijalni položaj i potrebe.

Sjednicama oba Odbora prisustvovao je i predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan koji je prisutne upoznao sa aktuelnostima u radu, kako Boračke organizacije tako i Fonda solidarnosti Boračke organizcije opštine Srbac.

“Pozivam sve članove Boračke organizacije opštine Srbac da uzmu učešće u obilježavanju Dana stradanja srpčana na Vozućkom ratištu, a posebno da dana 08.septembra / petak / u 19 časova u Domu kulture u Srpcu, prisustvuju večeri posvećenoj ovom stradanju, te na taj način odamo dužno poštovanje našim poginulim i stradalim saborcima”rekao je Plotan.

Sloga izbacila Omarsku


Omarska je doživjela još jedan poraz, ovaj put u okviru 1/16 finala Kupa “dr Milan Jelić” poražena je na gostovanju u Srpcu od Sloge sa 1-0.
Omarska protiv drugoligaša iz Srpca faktički nije stvorila ni jednu šansu za 90 minuta, nije uspjela ni fizički izdominirati iako je domaćin nastupio sa samo 13 igrača u protokolu. Sloga je stvorila više prilika u toku utakmice i za bolju igru je nagrađena golom veterana Gorana Zelenca u poslednjim trenucima utakmice.
Gledalaca: 70
Sudija: Jokić Dean (Teslić) Gledalaca:70
Strijelci: 1:0 Zelenac 86
Žuti kartoni: Cvijetić (Sloga) Panić (Omarska)
Crveni karton: Nikola Kopanja (Omarska) u 79. minutu
Sloga: Smiljanić (Dabić), Bundalo, Grbić (Katanić), Acić, Cvijetić, Nježić, Šervel, Đaković, Šarić, Zelenac. Trener: Vujić Slavko.
Omarska: Vujičić, Kopanja, Anđić, Marin (Trkulja), Petković, Jovičić, Mikić (Zdjelar), Lajić, Kovačević, Nišić Đ, Vračar (Panić). Trener: Zlatko Jelisavac.

Boračka organizacija uručila jednokratnu pomoć Miri Čolić iz Srpca

Boračka organizacija opštine Srbac dodijelila je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500 KM Miri Čolić iz Srpca, supruzi poginulog borca Vojske Republike Srpske, kojoj je nedavno olujno nevrijeme nanijelo veću štetu na krovnoj konstrukciji kuće i pratećeg objekta.

Mira se zahvalila Boračkoj organizaciji: „Zahvaljujem se mojoj Boračkoj organizaciji koja me nije zaboravila u ovoj teškoj situaciji. Oluja mi je za veoma kratko vrijeme napravila štetu na kući i dvorišnoj zgradi koja je veća od 1.500 KM. Sama ne bih mogla obezbjediti novac za renoviranje krovne konstrukcije, a ova pomoć Boračke organizacije me raduje višestruko. Uradila sam privremenu sanaciju krova, dok ću u narednom periodu završiti započete radove“.
Ispred Boračke organizacije u posjeti Miri Čolić bili su predsjednik Goran Plotan i predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Goran Trivunić.

Goran Plotan ističe spremnost i volju Boračke organizacije opštine Srbac da u skladu sa svojim mogućnostima pruža pomoć svojim članovima: „ Zahvaljujući određenim uštedama koje smo napravili u finansijskom planu, uspjeli smo obezbjediti 500 KM kako bi pomogli Miri da sanira oštećenja na svojoj imovini. Znamo da ovaj iznos nije dovoljan kako bi se sanirala kompletna šteta, ali smo odmah reagovali i nadamo se da će naša pomoć doprinjeti da Mira riješi problem koji je nastao zbog olujnog nevremena“.

Predstavnici Srpca prisustvovali proslavi Dana opštine Novogrođec

Delegacija opštine Srbac boravila je proteklog vikenda u posjeti bratskoj opštini Novogrođec u Poljskoj i prisustvovala brojnim dešavanjima povodom Dana opštine.

Našu delegaciju činili su načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, predsjednik Skupštine opštine Miloš Budić, koordinator saradnje opština Srbac i Novogrođec Miroslav Ćetojević i šef odsjeka pomoćnih i tehničkih poslova Bojan Babić.

Prvog dana posjete, u subotu, 26. avgusta, organizovana su brojna sportska takmičenja a dan kasnije priređena je centralna manifestacija u gradskom parku.

Nastupila su brojna kulturno-umjetnička društva i regionalni muzičari a bili su izloženi brojni štandovi sa poljskom i balkanskom hranom, ručnim radovima i suvenirima.

Posebna atrakcija je bilo takmičenje u najdužoj balkanskoj piti a pobjedu je odnijela mjesna zajednica Geraltov koja je pripremila pitu dugačku sedam metara.

Naši predstavnici bili su u žiriju koji je ocjenjivao izlagače hrane a zajedno sa predstavnicima opštine Novogrođec na otvaranju manifestacije pustili su golubove mira i tako poslali poruku sloge, jedinstva i višedecenijske bratske povezanosti dva naroda.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević kaže da je na njega poseban utisak ostavila industrijska zona u Vikrotiju u koju je uloženo oko milijardu evra a ovdje se nalaze pogoni poznatih svjetskih kompanija, među kojima je i Tojota.

“Obišli smo i pogon za proizvodnju porcelana u Pažicama koji je zaista impozantan sa velikim brojem radnika, kao i ranč Goščišov koji je takođe unikatan u svakom pogledu”, rekao je načelnik Dragosavljević.

On je uputio zahvalnost gradonačelniku Robertu Relihu, odbornici Skupštine opštine Novogrođec Antonini Šelehovič i domaćinu Boguslavu Šelehoviču koji su ih dočekali na srdačan način.

“Potrudićemo se da takođe budemo dobri domaćini u oktobru na proslavi krsne slave i Dana opštine Srbac kada će nam u goste ponovo doći naši prijatelji iz Poljske”, istakao je načelnik Dragosavljević.

Opštine Srbac i Novogrođec potpisale su 2012. godine sporazum o bratimljenju čime su se opredjelile da razvijaju prijateljske odnose i različite oblike saradnje i čuvaju uspomenu na period kada su teritoriju opštine Srbac, krajem 19. i početkom 20. vijeka, naseljavali Poljaci, koji su se po završetku Drugog svjetskog rata vratili u domovinu, ali i dalje čuvaju našu tradiciju i običaje.

Dnevne Novosti 30 08 2023

Za sufinansiranje projekata kulture u BiH tri miliona KM

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, raspisalo je javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu.

Sredstva su predviđena u iznosu od 3.097.000 KM a minimalni iznos koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 5.000 KM, a maksimalni do 200.000 KM.

Pravo na podnošenje projekata imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterska pozorišta, horovi, festivali kulture;

b) instituti, udruženja, fondacije, fakulteti i drugi pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c) vjerske zajednice: za projekte koji se odnose na zaštitu i konzervaciju kulturne i istorijske baštine u Bosni i Hercegovini.

Subjekti mogu biti podržani samo za jedan projekat u okviru ovog granta i moraju biti registrovani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja javnog konkursa.

Pri razmatranju podnesenog projekta evaluacija se vrši prema sljedećim kriterijumima:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini

(http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti), i to kroz:

1) jačanje kapaciteta kulturnih ustanova;

2) povećanje učestvovanja u kulturnim aktivnostima;

3) povećanje pristupa kulturi;

4) promovisanje kulturnih vrijednosti i aktivnosti;

5) jačanje sektora kulturnih industrija;

6) jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma;

7) očuvanje kulturne i istorijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnja potrebne infrastrukture;

8) promociju kulturnih sadržaja za mlade;

9) razvoj kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 7. Odluke o kriterijima.

Više informacija o javnom pozivu, potrebnoj dokumentaciji za prijavu, roku prijave i ostalim detaljima konkursa možete pronaći klikom na link: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-konkurs-za-raspored-sredstava-iz-tekuceg-granta-sufinansiranje-projekata-kulture-u-bosni-i-hercegovini-za-2023-godinu/

Princ Filip Karađorđević u privatnoj posjeti manastiru Osovica

NJegovo kraljevsko visočanstvo princ nasljednik Filip Karađorđević, boravio je u utorak, 29. avgusta u privatnoj posjeti manastiru Osovica gdje ga je dočekao arhimandrit Teofil sa bratstvom manastira.

Po srdačnom dočeku uslijedio je obilazak manastirskog kompleksa, moleban za zdravlje i spasenje Njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa, princeze Danice i princa Stefana, kao i za čitav Kraljevski dom Karađorđevića. Zatim je uslijedilo posluzenje u salonu,  na kojem je dobrotom igumana pozvan uži krug zvanica: načelnik opštine koji iz opravdanih razlog nije bio prisutan, kumovi i prijatelji manastira. Tada su od strane igumana Teofila princu Filipu uručeni pokloni Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, kao i uramljeni srebrni novac Svetih kraljeva Uroš, Dragutina i Milutina Nemanjića, Vukašina Mrnjavčevića, Đurđa Brankovića i Njihovih kraljevskih veličanstava kralja Petra I, Aleksandra I i Petra II, što je dar oca arhimandrita i bratstva princu Stefanu.

Istom prilikom  od strane predsjednika Upravnog odbora Centra za kulturu i sport Srbac Branke Sančanin, na poklon je uručeno vrijedno umjetničko djelo koje je nastalo na Likovno-ekološkoj koloniji “Bardača-Srbac 2023”.

Prestolonasljednik srpske krune nalazi se u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj a prethodno je nekoliko dana, sa suprugom Danicom, boravio na jezeru “Balkana” nadomak Mrkonjić Grada.

Tokom posjete Mrkonjić Gradu, obišao je Hram Svetog Save koji je osvećen 2018. godine od strane patrijarha srpskog Irineja a položio je i cvijeće na spomenik svom čukundjedu, kralju Petru Prvom Karađorđeviću koji je ratovao na ovim prostorima u Bosansko-hercegovačkom ustanku, odnosno u nacionalnom pokretu oslobođenja Srba od Osmanske vlasti.

Naime, kada je 1875. godine buknuo ustanak u Hercegovini i Bosanskoj krajini, kralj Petar se pridružio kao dobrovoljac pod pseudonimom Petar Mrkonjić, a iz tog razloga ova lokalna zajednica, u znak sećanja na njegovog čukundjedu i najvoljenijeg srpskog kralja, nosi ime Mrkonjić Grad.

NJegovo kraljevsko visočanstvo princ nasljednik Filip rođen je u Ferfaksu u Virdžiniji, SAD, 15. januara 1982. godine. On je brat blizanac Kraljevića Aleksandra i prvi u redu nasljeđa Prestola. Sin je prestolonasljednika Aleksandra i NJenog carskog i kraljevskog visočanstva princeze Marije da Glorije od Orleana i Bragance. Kraljević Filip je unuk kralja Petra Drugog i kraljice Aleksandre. Kršteni kumovi su mu grčki kralj Konstantin, španska kraljica Sofija i vojvotkinja od Kalabrije.

Princ nasljednik Filip i princeza Danica vjenčali su se u Sabornoj crkvi u Beogradu. Vjenčanje je služio NJegova svetost patrijarh srpski Irinej. Kuma je bila princeza Viktorija od Švedske, a kum princ Petar. Dobili su sina Stefana u Beogradu 25. februara 2018. godine.

Princ Filip živio je u Virdžiniji do 1984. godine. Zajedno sa bratom blizancem princom Aleksandrom krenuo je prvo u obdanište u Sevilji u Španiji a zatim u Londonu. Sa osam godina princ Filip je 1990. godine postao učenik jedne od najboljih osnovnih škola u Londonu. Godine 2000. maturirao je na Kraljevskoj školi u Kanterberiju u Engleskoj, gdje je postigao odlične rezultate.

Diplomirao je na Londonskom Univerzitetu (UCL) na odsjeku za društvene nauke i poslije toga je radio za Landsbanki u London Sitiju. Završio je École hôtelière de Lausanne (EHL) u Švajcarskoj i radio u hotelu Ritz u Londonu. Princ Filip je radio za IKOS, renomirani globalni hedž fond, na Kipru kao i sa renomiranim globalnim menadžerom za upravljanje aktivima u Londonu. Govori engleski, španski, francuski i srpski jezik.

LJubitelj je surfinga, snoubordinga, fudbala i vježbanja. Godine 2010. je istrčao Atinski maraton, 2011. Beogradski polu-maraton, a 2014. Londonski maraton. Interesuju ga slikarstvo, finansijska tržišta, muzika i meteorologija. Princ Filip i Kraljevska porodica nastanili su se u Kraljevskom Dvoru u Beogradu 17. jula 2001. godine.