Za sufinansiranje projekata kulture u BiH tri miliona KM

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, raspisalo je javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu.

Sredstva su predviđena u iznosu od 3.097.000 KM a minimalni iznos koji se može rasporediti iz ovog granta iznosi 5.000 KM, a maksimalni do 200.000 KM.

Pravo na podnošenje projekata imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterska pozorišta, horovi, festivali kulture;

b) instituti, udruženja, fondacije, fakulteti i drugi pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c) vjerske zajednice: za projekte koji se odnose na zaštitu i konzervaciju kulturne i istorijske baštine u Bosni i Hercegovini.

Subjekti mogu biti podržani samo za jedan projekat u okviru ovog granta i moraju biti registrovani najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja javnog konkursa.

Pri razmatranju podnesenog projekta evaluacija se vrši prema sljedećim kriterijumima:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini

(http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti), i to kroz:

1) jačanje kapaciteta kulturnih ustanova;

2) povećanje učestvovanja u kulturnim aktivnostima;

3) povećanje pristupa kulturi;

4) promovisanje kulturnih vrijednosti i aktivnosti;

5) jačanje sektora kulturnih industrija;

6) jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma;

7) očuvanje kulturne i istorijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnja potrebne infrastrukture;

8) promociju kulturnih sadržaja za mlade;

9) razvoj kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 7. Odluke o kriterijima.

Više informacija o javnom pozivu, potrebnoj dokumentaciji za prijavu, roku prijave i ostalim detaljima konkursa možete pronaći klikom na link: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-konkurs-za-raspored-sredstava-iz-tekuceg-granta-sufinansiranje-projekata-kulture-u-bosni-i-hercegovini-za-2023-godinu/