Srbački odbornici usvojili proširen Plan kapitalnih investicija za 2023.godinu. Za 21 projekat predviđeno oko 6 miliona KM

Nakon kraće ljetne pauze danas je sa radom nastavio srbački parlament. Dvadesettrećoj redovnoj sjednici prisustvovalo je 20 odbornika dok su odsustvo pravdali odbornici Danijela Božić Novković, Saša Jovičić, Goran Marić, Siniša Jejinić i Siniša Pantelić

Za realizaciju 21 projekta iz Plana kapitalnih investicija opštine Srbac za 2023. godinu biće izdvojeno oko šest miliona KM, jedan je od zaključaka sa današnje sjednice Skupštine opštine Srbac.

Načelnik odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, Marko Miholjčić, rekao je da je Plan kapitalnih investicija dopunjen sa pet novih projekata koji se odnose na sanaciju objekta izgrađenog u Srđevićima (objekat škole), sanaciju društvenog doma u Kaocima, završetak radova na objektu FK „Polet” u Malim Sitnešima, vanjsko uređenje oko novog objekta vrtića u Srpcu i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije u dijelu ulice na ovom lokalitetu.

„Takođe smo Plan dopunili sa sanacijom i modernizacijom lokalnog puta kroz naselje „Sunce“ u dužini od 875 metara, dijela LJubovijske ulice u dužini od 57 metara i pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni kod Stirokarta u dužini od 150 metara. Vršiće se i modernizacija lokalnih puteva u mjesnoj zajednici Prijebljezi“, rekao je Miholjčić.

Prema njegovim riječima, obezbijeđena su i sredstva za drugu fazu projekta izgradnje društvenog doma u Gornjim Srđevićima, dok je projekat proširenja kanalizacione mreže na području opštine Srbac, koji je predviđen kroz MEG projekat, prebačen za narednu godinu.

„Ukupna sredstva koja trebamo dobiti iz vanjskih izvora finansiranja iznose blizu 3,5 miliona KM dok je učešće Opštine Srbac i građana oko 2,5 miliona KM“, rekao je Miholjčić.

Među predloženim tačkama na današnjoj sjednici bila je i informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite za 2022. godinu o čemu je govorio odbornik Želimir Urić koga je zanimalo zbog čega boračke kategorije plaćaju participaciju za preglede u Domu zdravlja a, između ostalog, skrenuo je pažnju i na nizak iznos invalidnina koje, kako kaže, nisu povećavane godinama.

Odbornik Mirko Stojić, koji obavlja i funkciju direktora Doma zdravlja, rekao je da su porodice poginulih boraca i ostale boračke kategorije izuzete od plaćanja određenih participacija ali nisu od specijalističkih pregleda koje obavljaju ljekari iz drugih zdravstvenih ustanova.

„Radi se o komercijalnim uslugama ljekara koji kod nas zakupljuju prostor na šta ne možemo uticati jer imaju svoj cjenovnik usluga. Ono što mi možemo je da izdamo uputnicu za gradišku bolnicu gdje ove kategorije većinom ne plaćaju specijalističke preglede“, rekao je Stojić.

Odbornik Branko Grahovac, koji je i predsjednik Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca pri Boračkoj organizaciji opštine Srbac, rekao je da je bilo dosta primjedbi njihovih korisnika po tom pitanju, zbog čega su se obraćali Domu zdravlja i dobijali isti odgovor.

„Možda se može nešto učiniti da se ove kategorije oslobode ovih plaćanja na čemu treba raditi, ali isto tako je i činjenica da je prošle godine 168 članova Boračke organizacije podnijelo zahtjev opštini za jednokratnu novčanu pomoć i da im je svima odobrena“, istakao je Grahovac.

Načelnik odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić rekao je da je načelnik opštine donio pravilnik i formirao komisiju za dodjelu jednokratne novčane pomoći čime se pruža pomoć boračkim kategorijama, između ostalog i u liječenju.

„Na osnovu medicinske dokumentacije i računa iz Doma zdravlja pomažemo im u pokrivanju troškova i potrebno je samo da podnesu zahtjev u Opštinskoj upravi, a kada je riječ o invalidninama, ima naznaka da bi do kraja ove godine moglo doći do njihovog povećanja“, rekao je Mitrić.

U diskusiji su učestvovale i odbornice Dušanka Ignjatić i Mara Cvijanović Delević, kao i odbornik Danko Dragojević koji je apelovao da se porodicama poginulih boraca omogući besplatna usluga i za specijalističke preglede u Domu zdravlja.

„Radi se većinom o starim i bolesnim licima kojima treba izaći u susret, da li na način da opština plati preglede tim ljudima ili da se specijalistima odbije od kirije koju plaćaju za zakup prostora“, rekao je Dragojević.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević rekao je da lokalna uprava posvećuje maksimalnu pažnju boračkoj populaciji.

„Svjesni smo značaja ove populacije i otežavajućih okolnosti kada je u pitanju njihov životni standard i u okviru svojih mogućnosti i raspoloživih sredstava trudimo se da im pridamo maksimalan značaj“, rekao je načelnik Dragosavljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je i izvještaj o uspjehu i vladanju učenika na kraju drugog polugodišta školske 2022/23. godine kao i izvještaj o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola u školskoj 2023/24. godini.

Odbornica Mara Cvijanović Delević čestitala je svim učenicima koji su ostvarili dobar uspjeh. Prema njenom mišljenju, srednja ocjena u pojedinim odjeljenjima je bila previsoka i ona smatra da se djeci treba izađi u susret da dobiju visoku ocjenu ali da bude zaslužena.

„Vidimo da je u pojedinim područnim školama sve manje djece, pa tako naprimjer u sedam sela je u novu školsku godinu upisano svega 14 djece. U Nožičkom ih ima svega šest novoupisanih, u Starom Martincu jedno, u Kobašu šest, Novoj Vesi jedno, Poveliču šest, Kaocima dvoje i tako dalje“, rekla je ona.

Govoreći o broju upisanih u Centar srednjih škola „Petar Kočić“, navela je da su formirana četiri odjeljenja sa 94 učenika i to jedno odjeljenje gimnazije sa 26 učenika, bravari-zavarivači i mehaničari mehatronike, pneumatike i hidraulike po 12 učenika, carinski tehničari 24, konobari osam i kuvari 12 učenika.

„Evidentno je da ih je upisano manje u odnosu na plan ali je u pojedinim strukama stanje bolje u odnosu na prošlu godinu pa ih tako u gimnaziji ima 26 a u sadašnjem četvrtom razredu gimnazije je svega 14 učenika“, rekla je ona.

Ističe da je jedno od rješenja za veći broj upisanih učenika u Srpcu zapošljavanje ljudi, otvaranje novih radnih mjesta i davanje većih plata radnicima.

Odbornik Jordan Kuvalja istakao je da je u Malom Razboju upisano čak osam prvačića i da ovu petorazrednu školu pohađa 43 djece što je, kako kaže, za primjer.

Na današnjoj sjednici odbornici su dali saglasnost Dječijem vrtiću „Naša radost“ za upis većeg broja djece u radnoj 2023/24. godini. Naime, ova ustanova obratila se zahtjevom za davanje saglasnosti na veći broj djece u vaspitnim grupama do 20 odsto od Zakonom utvrđene norme jer postoje realne potrebe roditelja za smještaj djece u ovu vaspitnu ustanovu.

Načelnik odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, Marko Miholjčić, rekao je da je ostavljena mogućnost da osnivač ustanove, svojom odlukom omogući veći broj upisane djece, zbog čega se ovaj prijedlog našao na današnjoj sjednici i dobio podršku odbornika.

Današnje zasjedanje obilježilo je i napuštanje sjednice od strane odbornika opozicije koji su iskazali nezadovoljstvo tokom rasprave o jedanaestoj tački dnevnog reda, odnosno o prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja opštine Srbac za 2023. godinu.

Odbornik Želimir Urić rekao je da u dostavljenom prijedlogu nema podataka o tome koji pojedinci i subjekti su predložili kandidate za navedena priznanja, niti biografije kandidata, što je, kako kaže, bilo uvršteno u prijedlog ranijih godina.

„Smatramo da se ne poštuju odluke opozicije, posebno u pogledu transparentnosti, a sve je kulminiralo sa odlukom o dodjeli javnih priznanja. Nisu nam sporna imena već akt koji je donesen jer je izostao obrazac sa navedenim prijedlozima organizacija, političkih partija i pojedinaca, kao i biografije kandidata. Iz toga je nejasno ko je predložen a koga je komisija odabrala i smatramo da se skupštinskim komisijama na taj način dao veći značaj nego nama odbornicima koji dajemo završnu riječ“, rekao je Urić.

U reakciji na čin opozicije, odbornik Branko Grahovac je rekao da u toku protekle tri godine niko od opozicionih odbornika nije doživio uvrede od predsjednika Skupštine opštine ili odbornika vladajuće koalicije i da njihov odlazak sa skupštine nije bio primjeren po bilo kom osnovu.

„Narod nas je izabrao da ih predstavljamo u skupštinskim klupama i dajemo konstruktivne kritike i prijedloge. Samim tim smo dužni da budemo prisutni na sjednicama i radimo u korist građana, bilo da smo u vlasti ili opoziciji i nakon današnjeg poteza opozicije apelujem građanima opštine Srbac da dobro razmisle u narednom periodu za koga će glasati“, rekao je Grahovac.

Predsjednik Skupštine opštine Srbac, Miloš Budić, rekao je da nije obaviješten od strane opozicionih odbornika da će tokom pauze u trajanju od 30 minuta napustiti današnje zasjedanje, već je tu informaciju dobio od prisutnih medija.

„Sadržaj predloženog dnevnog reda je bio takav da nije bilo osnova za napuštanje sjednice. Oni trebaju da razmisle da su dobili povjerenje od svojih građana i svojih političkih partija, a taj njihov čin zasigurno neće omalovažiti rad pozicije i sve nas koji doprinosimo boljem radu Skupštine opštine i razvoju našeg Srpca“, rekao je Budić i dodao da je skupština imala potreban kvorum za odlučivanje u nastavku sjednice.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević takođe je istakao da nije bilo ozbiljnijeg povoda za napuštanje sjednice od strane odbornika opozicije i dodao da je to bila isključivo njihova odluka.

Današnjem skupštinskom zasjedanju, prvom nakon ljetne pauze, prisustvovalo je 20 odbornika, a odsustvo su pravdali Siniša Pantelić, Saša Jovičić, Goran Marić, Danijela Božić Novković i Siniša Jejinić.

O ostalim tačkama dnevnog reda informisaćemo vas u narednim izvještajima.