Održani sastanci Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbora RVI

U prostorijama Boračke organizacije opštine Srbac danas su održane redovne sjednice Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca i Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije opštine Srbac.Sjednice su i prve radne sjednice ovih organa Boračke organizacije nakon provedenih izbora na svim nivoima organizovanja.

Sjednicom Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca predsjedavao je predsjednik Odbora Branko Grahovac. Članovi Odbora su usvojili Izvještaj o radu Odbora za prvo polugodište tekuće godine gdje je konstatovano da je Odbor ispunio svoj plan rada za izvještajni period. Odbor je definisao i aktivnosti do kraja tekuće godine, sa posebnim akcentom na održavanje pomen parastosa, obilježavanje Dana sjećanja na stradanje srpčana na Vozućkom ratištu, kao i na poboljšanju ukupnog statusa ove boračke kategorije.Članovi Odbora ratnih vojnih invalida su na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Odbora Goran Trivunić takođe usvojili Izvještaj o radu Odbora za period od 1.1. do 30.06.2023.godine, a razmatrane su i aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se poboljšao materijalni status ratnih vojnih invalida, a koje se prvenstveno odnose na rad na terenu i obilaske ratnih vojnih invalida, te sticanje uvida u njihov materijalni položaj i potrebe.

Sjednicama oba Odbora prisustvovao je i predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan koji je prisutne upoznao sa aktuelnostima u radu, kako Boračke organizacije tako i Fonda solidarnosti Boračke organizcije opštine Srbac.

“Pozivam sve članove Boračke organizacije opštine Srbac da uzmu učešće u obilježavanju Dana stradanja srpčana na Vozućkom ratištu, a posebno da dana 08.septembra / petak / u 19 časova u Domu kulture u Srpcu, prisustvuju večeri posvećenoj ovom stradanju, te na taj način odamo dužno poštovanje našim poginulim i stradalim saborcima”rekao je Plotan.