Boračka organizacija uručila jednokratnu pomoć Miri Čolić iz Srpca

Boračka organizacija opštine Srbac dodijelila je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500 KM Miri Čolić iz Srpca, supruzi poginulog borca Vojske Republike Srpske, kojoj je nedavno olujno nevrijeme nanijelo veću štetu na krovnoj konstrukciji kuće i pratećeg objekta.

Mira se zahvalila Boračkoj organizaciji: „Zahvaljujem se mojoj Boračkoj organizaciji koja me nije zaboravila u ovoj teškoj situaciji. Oluja mi je za veoma kratko vrijeme napravila štetu na kući i dvorišnoj zgradi koja je veća od 1.500 KM. Sama ne bih mogla obezbjediti novac za renoviranje krovne konstrukcije, a ova pomoć Boračke organizacije me raduje višestruko. Uradila sam privremenu sanaciju krova, dok ću u narednom periodu završiti započete radove“.
Ispred Boračke organizacije u posjeti Miri Čolić bili su predsjednik Goran Plotan i predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Goran Trivunić.

Goran Plotan ističe spremnost i volju Boračke organizacije opštine Srbac da u skladu sa svojim mogućnostima pruža pomoć svojim članovima: „ Zahvaljujući određenim uštedama koje smo napravili u finansijskom planu, uspjeli smo obezbjediti 500 KM kako bi pomogli Miri da sanira oštećenja na svojoj imovini. Znamo da ovaj iznos nije dovoljan kako bi se sanirala kompletna šteta, ali smo odmah reagovali i nadamo se da će naša pomoć doprinjeti da Mira riješi problem koji je nastao zbog olujnog nevremena“.