Udruženje “Košnica” Srbac za 10 godina rada ostvarilo dobre rezultate

Na godišnjoj skupštini Udruženja pčelara opštine Srbac prisustvovalo je 25 članova, medju kojima i Željko Ignjatić koji ima preko 200 pčelinjih društava.Zajednička ocjena sa ovog skupa je da je osnivanje udruženja “Košnica” prije 10 godina bio mudar  potez jer se pokazalo da se zajedničkim snagama lakše dolazi do podsticajnih sredstava I opreme kod  medjunarodnih fondova.

Кada su prije 10 godina srbački pčelari odlučili da osnuju Udruženje pčelara“Кošnica“ Srbac ,po ocjeni mniogih od njih, bio je to mudar potez, jer se pokazalo da su zajednički jači i da mnogo lakše dolaze do podsticajnih sredstava i opreme za pčelarenje.

To je potvrdjeno  i na jučerašnjoj godišnjoj skupštini Udruženja, kojoj je prisustvovalo 25 pčelara,među kojima i najveći uzgajivač Željko Ignjatić koji na dvije lokacije ima 200 pčelinjih društava.

„Samo tokom prošle godine od resornog ministarstva u Vladi RS dobili smo 6.930,a od Opštine Srbac 500 maraka,na račun Udruženja koje smo kasnije distribuirali pčelarima prema kriterijima među kojima je najvažniji broj košnica.Od  međunarodne fondacije IFAD dobili smo zajedničku opremu za izradu satnih osnova,topionik za vosak,sterilizator i presu ukupne vrijednosti 3.900 maraka“, rekao je predsjednik Udruženja Ranko Mačinković i dodao da će biti sačinjen plan kako ovu opremu koristiti ,da li na jednom mjestu ili da  se ona prenosi  od pčelara do pčelara.

Predsjednik Mačinković je izložio programske ciljeve za 2020. godinu sa naglaskom da se pojača saradnja sa Veterinarskim zavodom i opštinskom inspekcijom za veterinarstvo i poljoprivredu kako bi se predupredile zarazne bolesti i uz to pojača kontrola pčelinjih društava koja pčelari  iz drugih opština tokom ljeta dovoze na područje srbačke opštine.

Takođe je zaključeno da se organizuje obuka za mlade pčelare ,te da se  obavezno uzme učešće na raznim pčelarskim manifestacijama  na kojima bi trebalo promovisati kvalitetan med srbačkih pčelara.

Кao gost na godišnjoj Skupštini ,učestvovao je dr Goran Mirjanić iz Gradiške koji je održao predavanje o aktuelnim problemima i inovacijama u oblasti pčelarstva u RS i šire.

Od sutra otvoren humanitarni broj 1432

Crveni krst Srbac otvorio je humanitarni broj 1432 za prikupljanje sredstava  za kupovina hrane i higijenskih proizvoda  za stara lica koja su bez ikakvih novčanih primanja i bez bližih srodnika.

Sekretar Crvenok krsta Srbac Ljiljana Bilanović kaže da pozivom na broj 1432, svi ljudi dobre volje mogu u narednih mjesec dana donirati 1 KM i na taj način pomoći starim lica kojima je pomoć potrebna.

Broj je otvoren od 1. do 31.marta.

Informacije za građane u vezi virusa korona

Zbоg pоvеćаnоg brоја pаciјеnаtа zаrаžеnih virusоm kоrоnа u Itаliјi, а s ciljеm zаštitе zdrаvljа stаnоvništvа, Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Srbac prеpоručuје оsоbаmа kоје su u pоslеdnjih 14 dаnа bоrаvilе ili dоlаzе iz Itаliје, pоsеbnо nа tеritоriјi Sјеvеrnе Itаliје, аli i Kinе, Јužnе Kоrеје i Irаnа, dа sе tеlеfоnski јаvе nadležnim ljekarima u dоmоvimа zdrаvljа, kаkо bi sе uzеli pоdаci, еvеntuаlnо prеduzеlе еpidеmiоlоškе mјеrе, оdnоsnо dаli sаvјеti о dаljеm pоstupаnju.

U Rеpublici Srpskој dоsаdа niје bilо priјаvljеnih оbоljеlih оd bоlеsti izаzvаnе virusоm kоrоnа.

Trеnutnо је u Rеpublici Srpskој pоd zdrаvstvеnim nаdzоrоm 59 оsоbа kоје su dоputоvаlе iz pоdručја zаhvаćеnih virusоm  SARS-CoV-2 bеz simptоmа bоlеsti.


U slučајu pојаvе rеspirаtоrnih simptоmа, pоvišеnе tјеlеsnе tеmpеrаturе, kаšljа i оtеžаnоg disаnjа pоtrеbnо је оdmаh tеlеfоnоm оbаviјеstiti nаdlеžni dоm zdrаvljа rаdi dаvаnjа dаljih mјеrа prеvеnciје.

S оbzirоm nа trеnutnu nеpоvоljnu еpidеmiоlоšku situаciјu u Itаliјi,  prеpоručuје sе da se оdgоdе svе еkskurziје učеnikа i оrgаnizоvаnа putоvаnjа u оvu zеmlju dо smirivаnjа еpidеmiоlоškе situаciје.

Uјеdnо, pоdsјеćаju grаđаnе  dа је pоtrеbnо dа sе pridržаvајu prеvеntivnih mјеrа kао štо su:

-čеstо prаnjе ruku, pоsеbnо nаkоn dirеktnоg kоntаktа sа bоlеsnim ljudimа ili njihоvоm оkоlinоm,

-izbјеgаvаnjе bliskоg kоntаktа sа оsоbаmа kојe imајu аkutnu rеspirаtоrnu infеkciјu;

-оsоbе kојe imајu simptоmе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје trеbајu prilikоm kаšljаnjа i kihаnjа prеkrivаti nоs i ustа јеdnоkrаtnim mаrаmicаmа kоје ćе nаkоn upоtrеbе bаciti.

-osobe bеz rеspirаtоrnih simptоmа, pоput kаšljа, nе trеbајu nоsiti mеdicinsku mаsku.

Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја prеpоručuје upоtrеbu mаski zа ljudе kојi imајu simptоmе  COVID-19  i zа оnе kојi brinu zа оsоbе kоје imајu simptоmе, pоput kаšljа i grоznicе. 

Iz Higijensko-epidemiološke službe zamoljavaju građane da:

-Ukoliko su bili u nekoj od zemalja gdje postoji rizik od infekcije novim korona virusom

-ukoliko su bili u kontaktu sa osobama koje su imale respiratornu infekciju izazvanu novim korona virusom ili

-ako su posjećivali zdravstvene ustanove u kojima je moglo biti oboljelih od respiratornih infekcija izazvanih novim korona virusom ili

-ukoliko su posjećivali pijace gdje se trguje sa živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama

U cilju sprečavanja prenošenja infekcije, ali i u cilju zaštite svog zdravlja preduzmu sledeće mjere:

-u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama

-ako osjetite simptome infekcije organa za disanje

-povišena temperature,

-kašalj, kihanje,

-curenje iz nosa

-otežano disanje

da se odmah stave masku preko usta, pojačaju higijenu ruku, izbjegavaju kontakte sa drugim osobama, koriste maramicu kad kašlju ili kišu i pozovu nadležnog ljekara ili epidemiologa gdje će dobiti uputstva o daljem postupku.

Srbački studenti potpisali ugovore o stipendiranju u školskoj 2019/2020. godini

Načelnik Opštine Srbac Mlađan Dragosavljević potpisao je danas ugovore sa 86 studenata, kojima su odobrene stipendije u školskoj 2019/20. godini .

„Za ovu namjenu iz opštinskog budžeta izdvojićemo 60.200 maraka, jer cijenimo  da je ulaganje u školovanje mladih ljudi jedna od najvrednijih investicija u opštini Srbac“, rekao je načelnik opštine Mlađan Dragosavljević čestitajući studentima plasman na konačnu listu stipendista  i svima poželio uspjeh na studijama i izrazio nadu da će se većina njih  nakon završetka studija vratiti u svoj zavičaj i pomoći njegovom razvoju.

„Opštinska stipendija biće mi veliki podsticaj za završetak studija.Ovo je lijep gest lokalne uprave kao i otvoren poziv da se vratimo u lokalnu zajednicu ,što ću i ja uraditi ukoliko dobijem  adekvatno radno mjesto“,kaže Sonja Milinčić, student četvrte godine novinarstva i komunikologije, a slično opredjeljenje ima i Momir Adamović koji je na završnoj godini studija Saobraćajnog fakulteta.

Visina stipendije u odnosu na  prošlu godinu povećana je sa 600 na 700 maraka i isplaćivaće se u 7 mjesečnih rata,a četvoro studenata koji se nalaze na master studijama po bolonjskom sistemu školovanja dobiće po 700 maraka jednokratno.

Potpisivanju ugovora o stipendiranju prisustvovao je načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić.

U Srpcu promocija knjige „ Selfi iz biblioteke : rad sa decom i mladima na promociji čitanja“

Narodna biblioteka Srbac, u saradnji sa Osnovnom školom ,,Jovan  Jovanović Zmaj“ Srbac, organizuje promociju knjige „ Selfi iz biblioteke : rad sa decom i mladima na promociji čitanja“,  koju  su napisale Milica Matijević i Elizabeta Georgiev iz Biblioteke „Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu.

Promocija će biti održana u srbačoj osnovnoj školi u ponedeljak, sa početkom u 10.15 časova.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa djecom i mladima, brojnih publikacija i učešća na različitim skupovima i radionicama, autorke programa „ Selfi iz biblioteke : rad sa decom i mladima na promociji čitanja sublimirale su svoje znanje u program koji se na zanimljiv i edukativan način bavi ulogom biblioteke i bibliotekara u promociji čitanja i kreiranju slobodnog vremena djece i mladih.

U srijedu zvanično počinje sa radom Udruženje žena Srbac

Udruženje žena Srbac  svoje djelovanje  će ozvaničiti u srijedu, 4.matra, kada će u holu Doma kulture u 9.30 časova biti otvorena  izložba radova koje su izradile članice Udruženja.

Postavka će biti otvorena dva dana, tako da će je moći pogledati i drugi zainteresovani građani.

“Pozivamo sve žene da dođu na ovaj lijepi događaj i pridruže se našem udruženju. Naše članice mogu postati sve žene, bez obzira na to da li imaju ili nemaju određene hobije, a zainteresovane su da vide šta to radimo i na koji način doprinosimo promociji lijepih vrijednosti u našoj lokalnoj zajednici. Starosna dob takođe nije ograničena”, rekla je predsjednica udruženja Vesna Smiljanić i dodala da je jedan od osnovnih ciljeva da se osnaži položaj žena u društvu.  

Očekuje se da će ovom događaju prisustvovati i predstavnici Opštinske uprave Srbac na čelu sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem.

Srbačka Prosvjeta juče usvojila godišnja dokumenta

  Na  jučerašnjoj   redovnoj sjednici Opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“  Srbac,kojom je predsjedavala profesorica Gordana Đukić,usvojen je Izvještaj o radu  za prošlu  i Program rada za  ovu godinu. U raspravi se čulo da je  ovo društvo dalo veliki doprinos u razvoju kulture u našoj opštini, posebno u oblasti izdavačke djelatnosti, jer  je  objavljeno oko 30 knjiga zavičajnih pisaca. Veliki posao urađen je na prikupljanju tekstova i slika za  neku vrstu prve  srbačke enciklopedije  pod nazivom „Monografski zapisi“ koja bi trebalo da  se nađe u rukama čitalaca krajem marta ove godine  o čemu je informisao  sekretar društva Ranko  Šarić
Šarić je istakao da brojne  aktivnosti srbačke Prosvjete  ograničavaju  skromna  sredstva iz opštinskog budžeta koja godišnje iznose  13.000  maraka. Tako je, primjera radi,  ostao nerealizovan projekt otvaranja zavičajnog muzeja,podizanje spomenika Uglješi Kojadinoviću, odložene su promocije nekih knjiga,nije otvorena  web stranica društva i još mnogo toga.
   Dosta pažnje posvećeno je programskim aktivnostima u 2020.godini o čemu  je  govorila član Opštinskog odbora  Branka Sančanin,  koja je istakla da je krajnje vrijeme da se riješi pitanje galerije za smještaj umjetničkih djela Likovno-ekološke kolonije i za tu potrebu mogla bi se preurediti sala Doma mladih Srbac. Na taj način sačuvalo bi se preko 600 eksponata likovnih djela koja su nastala tokom 36. saziva bardačke kolonije.

Ona je rekla da treba nastaviti razgovore sa starješinom manastrira Osovica protosindjelom Teofilom i vidjeti kakve su mogućnosti da se u Zavičajni muzej sa prikupljenom etno gradjom od strane srbačke Prosvjete  i eksponati arheološkog tipa, koji su  nadjeni prilikom kopanja temelja manastira, smjeste u jednu od prostorija manastirskog kompleksa Osovica.

Bilo je riječi i o potrebi otvaranja internet stranice srbačke Prosvjete kako bi se  mlade generacije zainteresovale za ono što se dešava na kulturnom planu u našoj opštini,jer se radi o skromnim ulaganjima koja daju veliku korist.

Zaključeno je da se krene u pripreme za održavanje godišnje Izborne skupštine  društva, sa  naznakom da se da veća podrška mladim ljudima koji vole i žele raditi  u oblasti kulture.Očekuje  se da Izborna skupština bude održana krajem maja ili početkom juna ove godine.

Edukacija poljoprivrednika Lijevče polja

  Četvrti   po redu zimski seminar  za poljoprivrednike iz više sela  Lijevče polja,koji je sinoć  održan u Društvenom domu u Kukuljama, pokazao je da interes ljudi iz ovog kraja za sticanjem znanja o najvažnijim biljnim kulturama i njihovoj zaštiti ne jenjava,a dokaz za to je prisustvo preko 300 poljoprivrednika među kojima su po prvi put bili i gosti iz Semberije.
Organizator seminara  bila je najstarija naučna ustanova u RS ,Poljoprivredni istitut  Banjaluka,koji  je osnovan  prije 73 godine i koji  u svom satavu ima 10  Zavoda za istraživanje iz  isto toliko oblasti. Seminar je podržalo  resorno Ministarstvo u Vladi RS,  suorganizatori su bili firma „Agrosokić“  iz Bijeljine, firma „Morfa“  iz Beograda  i   Savjet Mjesne zajednice Kukulje  na čelu sa  Radojicom Vidovićem.
Seminar je otvorila predstavnica Poljoprivrednog istituta Banjaluka Branislavka Boroja, koja je pozdravila ugledne naučne radnike među kojima je bio i akademik iz RS Novo Pržulj, zatim  delegaciju opštine Srbac na čelu sa načelnikom Mlađanom Dragosavljevićem,predsjednike  tri Poljoprivredna udruženja iz  RS , prisutne poljoprivrednike i  najavila cilj ovog skupa.
Potom je riječ  dobio Dragoljub Malinović,  šef  Područne jedinice za pružanje  stručnih usluga  iz oblasti poljoprivrede  Gradiška,  koji je prisutne informisao da je   za ovogodišnji  agrarni budžet RS predviđeno  75  miliona maraka, od čega je za podsticaje  planirano 63  miliona , a za kapitalna ulaganja  12  miliona maraka.Podsjetio je da ratari ove godine mogu dobiti 100 litara nafte po hektaru po cijeni od 60 feninga  te da vreće sjemenskog kukuruza banjalučkog instituta mogu nabaviti  uz popust od 15 maraka. Pohvalio je i opštinu Srbac koja uspješno koristi podsticajna sredstva.
Skupu se kratko obratio i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević koji je uputio riječi pohvale organizatorima ovako velikog skupa.
Poljoprivrednike su pozdravili  Branko Mastilo,predsjednik Udruženja povrtara RS, Dragoljub Dojčinović,predsjednik Udruženja voćara  i  Mišo Maljčić,predsjednik Udruženja uzgajivača svinja RS, kao  i akademik,prof. dr Novo Pržulj koji je istakao da treba još više raditi na udruživanju proizvođača hrane svih vrsta i jačati Javnu ustanovu Poljoprivredni institut Banjaluka  koji proizvodi sjemena za ovo podneblje.
 U radnom dijelu seminara,  prvo predavanje  održao  je direktor Instituta prof. dr Vojislav Trkulja koji je rekao da se ponosi što je Kukuljčanin i Srpčanin  i što svojim sugrađanima može pružiti stručna znanja koja stiče širom svijeta.
On je podsjetio da su  Ujedinjene  nacije  2020.  godinu proglasile za   Međunarodnu godinu zdravlja biljaka sa sloganom „Zdravlje biljaka za zdravlje ljudi“,što je od velikog značaja, jer je u svijetu već registrovan  veliki broj biljnih bolesti i štetočina  na koje nauka još nema odgovor kako ih iskorjeniti.

Neke od tih bolesti registrovane su i u našem regionu,rekao je prof . Trkulja  i naveo  da se radi o soji,kukuruzu,krompiru,lubenici,luku  i drugim  biljnim vrstama,što  može dovesti do ogromnih ekonomskih šteta  i narušavanja zdravlja ljudi.

Poslije direktora Poljoprivrednog instituta Banjaluka Vojislava Trkulje,predavači su bili  dokazani  naučni radnici koji rade u zavodima ove naučne ustanove,koji pored teoretskogog znanja raspolažu i velikim iskustvom u praktičnoj primjeni  sadnog i sjemenskog materijala,kao i načinu  kako najefikasnije primjeniti sredstva za zaštitu biljaka.
Po običaju,organizovana je tombola i večera  za sve učesnike seminara.

Promovisana knjiga ,,U susret svetinjama“

Sinoć je u holu Doma kulture Srbac u organizaciji JU ,,Centar za kulturu i sport“ promovisana  knjiga „U susret svetinjama“, autora Vidosava Djurdjevića, novinara i publiciste  iz Banja Luke i katalog LEK ,,Bardača-Srbac 2019“.

Riječ je o putopisu u kojem je autor  opisao  65 srpskih svetinja, a suizdavači su Udruženje gradjana ,,Mikro mreža“ i štamparija  „Grafopapir“ iz Banjaluke.

Posjetioce je u ime organizatora pozdravila direktorica Sanja Jeinjić koja je rekla da je knjiga žanra  putopisa i ilustrovana  je fotografijama svih predstavljenih manastira. Ona je istakla da je ovaj neumorni  putopisac godinama putovao i sakupljao bisere srpske kulture koji predstavljaju  neku vrstu identiteta našeg naroda sabirajući ih u jednu knjigu.

Stručni saradnik za kulturu Stevan Umljenović  zahvalio je vlasniku štamparije „Grafo papir“ Petru Vukeliću  koja je uradila katalog LEK“Bardača-Srbac 2019“ u 100 primjeraka, po izuzetno povoljnoj cijeni i dodao da je  poveznica ove dvije promocije jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.

„Ovo je  treća po redu promocija  moje knjige nakon Gradiške i Banja Luke, kojom  su obuhvaćene pravoslavne svetinje iz Grčke, Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Hrvatske, a poseban utisak na mene  su  ostavili manastiri Hilandar i Zetska Sveta Gora“, rekao je novinar i publicista Vidosav Djurdjević i dodao da  je prešao oko 50 hiljada kilometara posjećujući manastire, da je rad na knjizi trajao 5 godina i da se knjiga  prevodi na ruski jezik .

Bojan Trgić iz Udruženja gradjana ,,Mikro mreža“koja je suizdavač knjige , rekao je  da je autor  pisao tekstove za njih i onda su došli na ideju da bi svoje putopise koje je pisao obilazeći manastire mogao objaviti za Mikro mrežu.

Posjetioce je u ime firme „Grafopapir“ Banjaluka ,koja je izdala i štampala knjigu, pozdravio  Petar Vukelić, a svoje vidjenje o knjizi  iznio je  srbački sveštenik Petko Vuković.

„Veče samo po sebi  je  bilo vrlo inspirativno. Ono što je vrlo zanimljivo za bratstvo manastira  Osovica  i što nam je velika čast je činjenica da je autor u svojoj  svetinji koju je opisao i doživljaji koje je doživio obilazeći svetinje ,stavio manastir Osovica koji doživljava svoju  materijalnu i duhovnu obnovu“,rekao je otac Ilarion Kosta. iz manastira Osovica.

Sutra bez vode nekoliko ulica u Srpcu

Iz KP ,,Vodovod“ a.d. Srbac obavještavaju svoje potrošače da će sutra (28.2.2020.godine), u periodu od 9 do 15 časova, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, doći će do prekida u isporuci vode u dijelovima ulica Mome Vidovića, Sarajevske, Petra Kočića i 11.novembra.

Građani se zamoljavaju za strpljenje i razumijevanje.