Raspisan Javni poziv za pet programa zapošljavanja i samozapošljavanja

Na osnovu Odluke Vlade RS o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u RS za 2020 godinu, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje RS raspisali su Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po5 programa zapošljavanja u 2020 godini. U pitanju su :

1.Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca ,demobilisanih boraca i RVI Vojske RS u 2020.godini „Zajedno do posla“

2.Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020.godini.

3.Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2020.godini

4.Program obuke,dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2020.godini, i

5.Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za učešće u Programu podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama-udruživanje sredstava za zapošljavanje

Radi se o Programu finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invaliuda Vojske RS u 2020.godini „Zajedno do posla“ čija je ukupna vrijednost milion maraka. Programom koji sadrži tri komponente predvidjeno je zapošljavanje 190 lica iz ciljne grupe, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.7.2020.godine.

Drugi program,je Program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2020.godini.

Programom koji ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih za polaganje pripravničkog ispita i samostalni rad u struci je obuhvaćeno finansiranje obavljanja pripravničkog staža za 615 lica kroz 3 komponente. Zavod za zapošljavanje RS realizuje „Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2020 godini kojim je predvidjeno zapošljavanje i samozapošljavanje 1.261 lica .Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja ,a krajnji rok za podnošenje zahtjeva 22.juli 2020.godine.Zavod za zapošljavanje RS realizuje i Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u2020.godini, a ukupna vrijednost je 199 hiljada 500 KM. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu se odobravaju do 3.000 maraka, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.7.2020. U skladu sa Akcionim planom zapošljavanja RS za 2020.godinu, Zavod za zapošljavanje RS,sprovodi „Program podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama ,udruživanje sredstava za zapošljavanje „ za čiju realizaciju su predvidjena sredstva u iznosu od 200 hiljada maraka. Zavod za zapošljavanje RS poziva jedinice lokalne samouprave koje imaju formirane lokalne savjete za zapošljavanje, usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja i planiranasredstva u svom budžetu za podršku zapošljavanju da podnesu zahtjev za finansiranje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020.godini

Detaljnije informacije u vezi sa 5 programa zapošljavanja u 2020.godini mogu se dobiti u Birou rada Srbac ili naći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net).