Zimnica na odgođeno plaćanje za korisnike lične i porodične invalidnine

Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, Boračka organizacija Republike Srpske i Vitaminka a.d. Banja Luka potpisale su ugovor o prodaji zimnice putem Boračke organizacije Republike Srpske-Boračkih organizacija grada-opština, za korisnike lične i porodične invlidnine – ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca.
Minimalna količina zimnice koja se može naručiti je u vrijednosti 60 KM, a otplata zimnice vršiće se u šest jednakih mjesečnih rata počev od prvog narednog mjeseca od dana preuzimanja zimnice.
Osnov za obustavu od invalidnine biće pismena izjava koju je primalac invalidnine, a naručilac zimnice dao u prostorijama Boračke organizacije opštine Srbac i kojom je saglasan da mu se iznos-vrijednost zimnice obustavlja od primanja – invalidnine u narednih 6 mjeseci.
U skladu sa potpisanim ugovorom vrijednost mjesečne rate za otplatu ne bi smjela prelaziti 1/3 primanja – invalidnine.
Prijave korisnika se primaju u kacelariji Boračke organizacije opštine Srbac, gdje se može pogledati i ponuda proizvoda – zimnice Vitaminka A.D. Banja Luka uz cijenu svakog proizvoda.