Za 86 srbačkih studenata odobrene stipendije

Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević objavio je konačnu rang listu stipendista za školsku 2020/21. godinu na kojoj se našlo 86 studenata državnih i privatnih fakulteta.
Stipendije su odobrene za 64 studenta visokoškolskih ustanova koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije i 13 studenata visokoškolskih ustanova koje se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije. Njima će biti isplaćene stipendije u sedam rata po 100 КM.
Odobrene su stipendije i za dvoje studenata iz kategorije socijalnog statusa i učenika generacije Centra srednjih škola “Petar Кočić” koji će takođe dobiti sedam mjesečnih stipendija po 100 КM.

Za šestoro studenta koji se nalaze na master studijama po Bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomskim studijama po dosadašnjem sistemu školovanja biće jednokratno isplaćeno 700 КM.
U odnosu na preliminarnu rang listu, jedan broj studenata je odustao od stipendije opštine Srbac kako bi prihvatio stipendiju resornog ministarstva i drugih javnih izvora finansiranja, dok se nekoliko studenata koji ispunjavaju uslove, a koji su imali najmanji broj bodova po važećim kriterijumima, nije našlo na konačnoj rang listi zbog ograničenih sredstava za stipendiranje u ovoj godini koja su planirana u iznosu od 60 hiljada КM.
O tačnom datumu potpisivanja ugovora studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Кonačnu rang listu stipendisti mogu pogledati na oglasnoj ploči u zgradi opštinske uprave i na internet stranici srbac-rs.com.