Vrtić: Raspisan Konkurs za prijem djece za radnu 2024/25.godinu

JU Dječiji vrtić „Naša radost“Srbac raspisuje konkurs za prijem djece za radnu 2024/25.godinu na cjelodnevni boravak u trajanju od 9 časova, a primaju se djeca jasličkog uzrasta, starosti od 1 do 3 godine – 70 djece i vrtićkog uzrasta, starosti od tri godine do polaska u školu – 45 djece, što je ukupno 115.

Posmatrano po grupama i uzrsatu djece, biće upisano:

-Uzrasta od 1 do 2 godine, jaslička grupa – 25 djece

-Uzrasta od 2 do 3 godine, starija jaslička grupa – 27 djece

-Uzrasta od 1 do 3godine, mješovita jaslička – 18 djece

-Uzrasta od 3 do 4 godine, mlađa vrtićka – 24 djece

– Uzrasta od 4 do 5 godina, srednja vrtićka grupa – 1 dijete

-Uzrasta od 3 do 6 godina, mješovita vrtićka grupa – 13 djece

-Uzrasta od 5 do 6 godina, starija vrtićka grupa – 7 djece

Uz zahtjev koji roditelji/staratelji mogu dobiti u objektu vrtića potrebno je priložiti Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija ,bez obzira na datum izdavanja).

Po prijemu dostavlja se ljekarsko uvjerenje djeteta dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i laboratorijskih nalaza koji sadrže bris grla i nosa i nalaz stolice od nadležne zdravstvene ustanove.

Konkurs je otvoren 15 dana, od 09. do 23.jula 2024. godine. Prijave se predaju svakim radnim danom od 08 do 15 časova, isključivo u prostorijama JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac, ulica 11.Novembar bb, Srbac .

Posebna napomena :Zahtjevi predati prije konkursnog roka neće se uzimati u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na oglasnim tabalama objekta najdalje do 07.avgusta 2024.godine .

Rok žalbe je osam dana od datuma objavljivanja rezultata konkursa. Novi polaznici poloaze u vrtić 01.septembra 2024.godine.

Informacije koje se odnose na upis djece možete naći na oglasnim pločama u vrtiću ili dobiti na telefon 051 /741-471.