Važni telefoni i preporuke po pitanju novonastale situacije zbog virusa korona

 

Opštinski štab za vanredne situacije obavještava građane i privredne subjekte da se u vezi sa novonastalom situacijom uzrokovanom pojavom virusa korona, ponašaju u skladu sa uputstvima higijensko-epidemiološke službe.

Još jednom se podsjeća da su zabranjena sva javna okupljanja na području naše opštine.

Licima koja se nalaze u izolaciji striktno se naređuje da poštuju mjere kućne izolacije.

Lica koja se ne budu pridržavala uputstava izdatih od strane nadležnih organa biće sankcionisana u skladu sa zakonskim odredbama.

Telefoni:

Higijensko-epidemiološka služba:

051/745-762

065/697-687

051/745-100 (do 15 časova)

Civilna zaštita: 051/741-422

Anonimne prijave lica koja se ne pridržavaju navedenih mjera: 066/623-364.

Ukoliko ste putovali u zemlje u kojima je zabilježena pojava virusa korona, ili vam, s tim u vezi, trebaju bilo kakve informacije, obratite se na telefon: 0800 50 555.