Usvojeni izvještaji o radu načelnika, Opštinske uprave i javnih preduzeća i ustanova

Odbornici Skupštine opštine Srbac usvojili su na današnjoj, 28. po redu sjednici lokalnog parlamenta, izvještaj o radu načelnika opštine i Opštinske uprave Srbac za 2023. godinu, kao i izvještaje o radu javnih preduzeća i ustanova za 2023. i programe rada za 2024. godinu.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević rekao je da je godišnji izvještaj o radu načelnika i uprave urađen po novoj metodologiji. Sagledan je ostvareni napredak, glavni rizici i preporuke za naredni planski period, nabrojani ključni projekti na kojima će se raditi u skladu sa Strategijom razvoja do 2028. godine i istaknuta dobra saradnja sa privrednicima, poljoprivrednicima, nevladinim organizacijama, građanima, Vladom Republike Srpske i drugim republičkim organima, što je za rezultat imalo realizaciju značajnih kapitalnih projekata.

Po pitanju izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova, najviše pažnje posvećeno je radu Doma zdravlja Srbac, o čemu je diskutovala odbornica Danijela Božić-Novković koju je zanimalo da li je rađena resertifikacija Doma zdravlja, da li je sadašnje sanitetsko vozilo koje je u funkciji dobro opremljeno i postoji li mogućnost nabavke dodatnog vozila kako bi mogle biti pružene kvalitetnije zdravstvene usluge, u slučaju da se ukaže potreba za zbrinjavanjem više osoba u isto vrijeme.

Odbornicu Dušanku Ignjatić zanimalo je da li oko 1100 registrovanih pacijenata u Razboju LJevčanskom može imati stalnog doktora porodične medicine, dok je odbornik Želimir Urić ukazao da u ambulanti u Razboju nedostaje medicinskih sredstava za rad, navodeći jedan od svojih ličnih primjera kada se obratio za zdravstvenu pomoć. On je pohvalio rad doktorice Vanje Drinić i medicinskih sestara koji su angažovani u Razboju i još jednom skrenuo pažnju na potrebu izgradnje nove ambulante.

Na dobar kvalitet rada u ovoj ambulanti ukazao je odbornik Jordan Kuvalja, kao i odbornica Slavica Dabić koja se zahvalila direktoru Doma zdravlja Mirku Stojiću koji je omogućio da, dok se ne steknu uslovi za prisustvo doktora tokom cijele sedmice, stanovništvo ima dobre zdravstvene usluge kako bi bilo adekvatno zbrinuto.

U diskusiji je učestvovao i odbornik Dragan Lepir koji je istakao da ljekar koji je angažovan u službi hitne pomoći ne može lično izaći na teren, ali da će u slučaju da se ukaže potreba, biti upućena dva saniteta sa medicinskim radnicima.

Odbornik i direktor Doma zdravlja, Mirko Stojić, rekao je da su za prošlu godinu imali pozitivan finansijski izvještaj i da nemaju dugovanja prema Poreskoj upravi Republike Srpske.

„Imali smo određena ograničenja jer je takav ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja ali smo opet uspjeli ostvariti pozitivno poslovanje. Očekujemo da dobijemo još jedno novo vozilo ove godine, zatim jednu do dvije stomatološke stolice a što se tiče na ukazane nedostatke u radu, ukoliko ih je bilo, trudićemo se da ih ispravimo. U svakom slučaju ponosan sam na naš finansijski izvještaj i što omogućavamo redovnu isplatu platu radnicima i druge obaveze“, rekao je Stojić.

Čestitke na pozitivnom izvještaju uputio mu je i odbornik Bojan Đenić, koji je prije nekoliko mjeseci preuzeo dužnost direktora Instituta za javno zdravstvo i koji je rekao da je to značajan uspjeh, imajući u vidu ograničavajuće faktore vezane za ugovor sa Fondom.

Od ostalih izvještaja, kada je riječ o Boračkoj organizaciji opštine Srbac, odbornica Dušanka Ignjatić je imala određene primjedbe vezano za dodjelu zahvalnica od strane Boračke organizacije za našeg sugrađanina iz Srđevića, koji se nalazi na privremenom radu u inostranstvu, na šta je dobio odgovor od predsjednika organizacije Gorana Plotana i odbornika Branka Grahovca koji su rekli da se radi o dugogodišnjem donatoru koji pomaže rad Fonda solidarnosti.

Plotan je apelovao da odbornici prihvate prijedlog da se po nedavno preminulom komandantu Prve srbačke lake pješadijske brigade, Miodragu Suvajcu, nazove jedna od centralnih ulica u Srpcu.

Kada je riječ o radu Omladinskog savjeta opštine Srbac, odbornica Danijela Božić-Novković, rekla je da je njihov angažman u protekloj godini bio zanemarljiv i kao pozitivan primjer navela rad i priložene izvještaje Udruženja građana „C.E.Z.A.R.“ i NVO „Milenijum“.

Odbornici Aleksandar Babić i Branko Grahovac bili su mišljenja da sve aktivnosti Omladinskog savjeta nisu pobrojane u izvještaju, poput akcije „Kuća od srca“, košarkaškog turnira „Street Ball “i drugih, dok je za ovu godinu u planu organizovanje radionica za mlade za pisanje projekata, usvajanje četvorogodišnje omladinske politike i slično.

O ostalim tačkama dnevnog reda informisaćemo vas u narednom izvještaju.