Usvojen BudŽet Opštine Srbac za 2021.godinu u iznosu od 8 miliona KM

Na prvoj redovnoj sjednici odbornici SO-e Srbac usvojili su rebalans budžeta za 2020.godinu i budžet za 2021. godinu čime su izbjegnute mjere privremenog finansiranja.Novoizabrani zamjenik načelnika opštine Vladimir Gužvić, koji je u proteklom periodu obavljao dužnost načelnika Odjeljenja za finansije, rekao je da je pandemija virusa korona uticala na smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na plan, uz određene sudske presude na štetu opštine Srbac koje nisu bile planirane prvobitnim budžetom i druge otežavajuće okolnosti zbog kojih je bilo nužno usvojiti rebalans budžeta za 2020. godinu u iznosu od 8.385.000 КM.

„Zbog toga smo preduzeli određene mjere poput moratorijuma na dugoročno zaduženje u Adiko banci i smanjenja tekućih rashoda, a zahvaljujući odluci o kratkoročnom zaduženju putem revolving kredita uspjeli smo omogućiti normalno funkcionisanje budžeta kako bi se redovno isplaćivale plate i druge obaveze“, rekao je Gužvić.

Prema njegovim riječima, zbog pandemije virusa korona je gotovo tri mjeseca bio paralizovan rad mnogih javnih preduzeća i ustanova i drugih organizacija, poput dječijeg vrtića u kojem je nekoliko puta prekidan rad zbog epidemije, što je uticalo i na smanjenje cijene boravka djece u vrtiću, a samim tim i do manjih prihoda od pružanja javnih usluga.„U odnosu na planirani iznos prihoda po osnovu indirektnih poreza, imali smo po usvojenom rebalansu umanjenje u ovoj godini za oko sedam odsto“, istakao je Gužvić.

Кada je riječ o rashodima, koji su za četiri odsto ili 281.800 КM veći od prvobitnog plana, Gužvić kaže da su rashodi za lična primanja i rashodi po osnovu korištenja roba i usluga ostali na istom nivou u odnosu na prvobitni plan, ali su između ostalog povećani rashodi po sudskim rješenjima i grantovi na ime socijalne zaštite i drugi tekući grantovi.

„Кada je riječ o rashodima za lična primanja, potpisan je kolektivni ugovor na osnovu kojeg je resorno ministarstvo sugerisalo da se cijena rada poveća na minimalno 110 КM, dok je kod nas još uvijek 100 КM i nemamo mogućnosti za povećanje plata. Uz to smo pritisnuti i potrebom smanjenja broja radnika, u skladu sa novim zakonskim odredbama kojima se reguliše broj zaposlenih u upravi u odnosu na broj stanovnika, tako da ćemo najvjerovatnije ići u tom smjeru“, dodao je Gužvić.

Većinom glasova usvojen je i prijedlog budžeta za 2021. godinu u iznosu od 8 miliona КM. U svom izlaganju, Gužvić je rekao da je pandemija virusa korona u značajnoj mjeri uticala na planiranje budžeta koji će u narednoj godini imati naznačenu socijalnu komponentu.

„I pored posljedica pandemije, budžet opštine je stabilizovan i obaveze se uredno izmiruju. Nastaviće se povećanje izdvajanja prema socijalnim kategorijama, mladima, penzionerima i ostalim ciljnim grupama. Priprema se i plan kapitalnih investicija kojim će se nastaviti ulaganja u infrastrukturu u skladu sa petogodišnjim planom koji je usvojen prije dvije godine i koji je definisan strategijom razvoja opštine“, rekao je Gužvić. On ističe da će u narednoj godini biti povećani prihodi od poreza na nepokretnost, a to neće biti učinjeno povećanjem poreske stope, već naplatom poreza na osnovu rješenja koja su ranije izdata a do sada nisu naplaćena.

„Izvršili smo sveobuhvatnu kontrolu na osnovu koje smo ustanovili manjak prihoda po osnovu vađenja šljunka iz riječnih korita i ustanovili da je u posljednjih pet godina ovaj prihod završavao većim dijelom u budžetu Grada Banja Luka, tako da očekujemo da će naredne godine umjesto dosadašnjih 90 hiljada КM biti naplaćeno oko 170 hiljada КM“, rekao je Gužvić.

Prilikom usvajanja budžeta za narednu godinu, usvojen je amandman odbornice Dobrile Mikić da se za dodatnih tri hiljade КM povećaju sredstva za rad Opštinske organizacije slijepih i slabovidih lica, te da se pored planiranih 10 hiljada КM usmjeri dodatnih pet hiljada КM za pomoć djeci oboljeloj od dijabetesa u Srpcu što je bio amandman odbornika SDS, PDP i DNS, a koga je obrazložila odbornica Mara Cvijanović Delević. U raspravi o budžetskim dokumentima učestvovali su i odbornici Mićo Malbašić, Saša Jovičić, Branko Grahovac i Danijela Novković Božić.Malbašić je ukazao na značajno uvećanje troškova za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva u ovoj godini dok je Jovičić skrenuo pažnju na opterećenje budžeta kreditima iz ranijih godina, uz apel da se omoguće neke dodatne olakšice za subjekte pogođene pandemijom virusa korona. Jovičić je rekao da je protiv zapošljavanja novih radnika u upravi i dodao da se postojećim radnicima ne trebaju smanjivati plate, uz konstataciju da je na dugoročnom planu potrebno svesti broj radnika u upravi na optimalan nivo.Odbornica Danijela Božić Novković je apelovala da se u narednom periodu pokušaju pronaći dodatna sredstva za podršku natalitetnoj politici, socijalnim i boračkim kategorijama, te da se nađe način da se svim učenicima omogući besplatni prevoz a ne samo socijalnim kategorijama.Odbornik Branko Grahovac pohvalio je rad lokalne uprave u vremenu pandemije, jer je omogućeno normalno funkcionisanje budžeta i dodao da je lokalna uprava dokazala da vodi brigu o najugroženijima, potvrđujući to na primjeru požara u stambenoj zgradi u ulici Mome Vidovića.