Upozorenje na visoke temperature vazduha

Opštinska služba civilne zaštite upozorava stanovništvo opštine Srbac da se u narednim danima očekuju dnevni maksimumi temperatura vazduha znatno iznad normalnih, a prema raspoloživim podacima moguće su temperature vazduha i iznad 35 0C, što odgovara narandžastom meteoalarmu za visoke temperature.
Budući da visoke temperature značajno utiču na zdravlje ljudi preporučuje se što kraće zadržavanje na otvorenom prostoru posebno u vremenu od 12.00 do 16.00 časova.

Takođe, zbog ekstremno visokih temperatura velika je mogućnost nastanka požara, te se iz tog razloga skreće pažnja na oprezno rukovanje vatrom, sa posebnom naznakom na potrebu i način paljenja vatre na otvorenom prostoru.


Narandžasti meteoalarm je pretposlednji prag upozorenja na visoke temperature koje su takvog inteziteta da predstvaljaju opasnost za ljude i životnje i mogu prouzrokovati materijalne štete. U slučaju povećanja temperatura vazduha iznad 38 0C na snagu stupa crveni meteoalaram za visoke temperature.