Umrla Srpčanka Mara

Tiho i skoro neprimijetno, baš onako kako je  živjela u samoći, sinoć u večernjim časovima u 92. godini  ugasio se život svima poznate  srbačke Mare. Prije 12 dana kolima Službe hitne pomoći prevezena je  na liječenje u Kliničko-univerzitetski centar Banjaluka, gdje su ljekari konstatovali da boluje od teške neizlečive bolesti i da nema  osnova za neku vrstu hirurškog zahvata.Prije 4 dana smještena je u Dom za stara lica „Danijela“  u   Gradišci,  gdje se završio njen život.

Mara je bila  neka vrsta živog  inventara  ovog grada, viđana je svakog dana, ali se o njoj malo znalo, nikome nije smetala niti od koga šta tražila, a rijetke su osobe iz čije je ruke  htjela uzeti hranu, novac ili cigaretu. Živjela je krajnje  neuslovnim životom beskućnika, posebno zimi, prkoseći zakonima prirode  i medicine.
Do nekih podataka o njoj  došli smo u Centru za socijalni rad Srbac. Rođena je  15.6.1928. godine u prnjavorskom selu Smrtići i  upisana  u knjigu državljana  kao Mara Vinčić, dok drugih ličnih dokumenata,  niti pouzdanih podataka  o njenim rditeljima, braći i sestrama nema. U Srbac je stigla kao mlada, stasita i lijepa djevojka, koja je starijim porodicama pružala  usluge na spremanju kuća i stanova. Nije se udavala, ali se zna da je  rodila muško dijete koje je nakon poroda dato na usvajanje.
Nije poznaato  kako i kada je došlo do neke vrste psihičkog poremećaja i smetnji u govoru i zašto se opredjelila da se otuđi  od ljudi i zatvori u svjet tišine koji je  nama  nerazumljiv, premda postoje neki podaci da je preležala tifus.

Bilo je više pokušaja da se smjesti u neki gerijatrijski centar, kao što su Jakeš, Dubica, Dragočaj, ali to nije prihvatala ni po koju cijenu i ove ustanove samovoljno je napuštala. Nije prihvatala nikakvu novčanu ili materijalnu pomoć, niti smještaj u blizini centra Srpca . Sama se o sebi brinula u neljudskim uslovima, ali je na kraju ipak okončala život dostojan čovjeka u jednoj ustanovi.

Njeni posmrtni ostaci dovezeni su u kapelu, a danas u 13.30 biće sahranjena o trošku opštine i Centra za socijalni rad na Gradskom groblju u Srpcu .Kako  se očekuje na sahranu će doći veliki broj Srpčana, jer je ljudski da bude ispraćena od svojih sugrađana na dostojanstven način .