Učenici III1 gimnazije na humanitarnom turniru prikupili 1.950 KM

Prelaskom na redovni režim rada, odnosno ukidanjem epidemioloških mjera koje su bile na snazi prethodne dvije godine, u Centaru srednjih škola ,,Petar Kočić” Srbac nastavljena je realizacija raznih aktivnosti koji su bile aktuelne prije pandemije virusa korona, a neke od njih su humanitarni turniri, koji imaju za cilj prikupljanje sredstava za odlazak učenika slabijeg materijalnog stanja na ekskurziju i proslavu mature.

,,Između ostalog, naši učenici su krenuli sa realizacijom humanitarnih turnira da bi pomogli svojim drugovima slabijeg materijalnog stanja da odu na ekskurziju ili da proslave matursko veče. U subotu, u Spotrskoj dvorani,,9.januar” ,odigran  je humanitarni turnir u malom fudbalu, koji su organizovali učenici III1 gimanzije, a prikupljeno je 1.950KM. Sav novac će btiti usmjeren za učenike čiji roditelji nisu u mogućnosti da ime uplate ekskurziju ili odlazak na matursko veče”, rekao je Živanić.

U narednom periodu će biti organizovana još tri humanitarna turnira, a raspored je sljedeći:

  1. Turnir u odbojci (9.4.2022. godine)
  2. Turnir u stonom tenisu (11 – 14.4.2022. godine)
  3. Turnir u malom fudbalu (16.4.2022. godine)

Građanikoji su u mogućnosti da pomognu mogu to učiniti kupovinom ulaznica.