U Srpcu održana Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta za 2019. godinu i Nacrtu budžeta za 2020. godinu

Danas je u sali za sastanke u zgradi Opštine Srbac, održana Javna rasprava povodom izrade rebalansa budžeta za 2019. godinu i Nacrta budžeta za 2020. godinu. Sastanak je prvo održan sa korisnicima budžetskih sredstava koji se finansiraju putem grantova, a potom i sa korisnicima koji se finansiraju putem trezora. Učesnike javne rasprave pozdravili su načelnik Odjeljenja za finansije Vladimir Gužvić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić, načelnik Odjeljenja za prostorno uredjenje i stambeno-komunalne poslove Dario Kresojević i načelnik Odjeljenja za privredu,poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić.
Kad je riječ o budžetu za narednu godinu, načelnik Odjeljenja za finansije Vladimir Gužvić je rekao da je Nacrtom predvidjen iznos od 8,1 milion maraka, da je budžet stabilizovan i da će naredne godine imati socijalnu komponentu uz povećanje izdvajanja prema socijalnim kategorijama,mladima,penzionerima i drugim ciljnim grupama.
Učesnici rasprave su dali odredjene primjedbe,mišljenja i sugestije koje će na kolegijumu načelnika biti razmatrane i eventualno uvrštene u prijedlog Budžeta za za 2020 godinu .
“Tokom javne rasprave čula su se odredjena rješenja kojima ćemo korigovati naše dokumente u narednom periodu do sledeće skupštine ,te ćemo u samom prijedlogu pokušati izvršiti odredjene ispravke vodeći računa i date preporuke od strane Ministarstva finansija ,kako bi naši dokumenti ispunili zahtjevnu formu i kako bi ih na vrijeme donjeli i nastavili naše funkcionisanje u narednoj godini “, rekao je načelnik Odjeljenja za finansije Vladimir Gužvić i dodao da su se krajnji korisnici izjasnili da uvjek može bolje, ali da su zadovoljni, jer je postignuta redovnost isplate svih sredstava.