U srijedu radionica pod nazivom ,,Tranzicija ka održivim poljoprivrednim i prehrambenim sistemima – očuvanje porodičnih imanja i života na selu u promijenjenim uslovima”.

U organizaciji Hortikulturnog društva BiH, Fondacije “Alica” i Udruženja građana C.E.Z.A.R. , u Srpcu će u srijedu,1. novembra, u prostorijama UG ,,C.E.Z.A.R.” biti održana jednodnevna radionica pod nazivom ,,Tranzicija ka održivim poljoprivrednim i prehrambenim sistemima – očuvanje porodičnih imanja i života na selu u promijenjenim uslovima”.

Cilj radionice je stavljanje u fokus iskustava, izazova i briga ljudi koji žive na selu, a posebno mladih i žena, u izmijenjenim uslovima života u seoskim područjima i proizvodnje hrane i povezivanje sa kreatorima politike i donosiocima odluka kako bi se pružila podrška održivim prehrambenim sistemima, u cilju obezbjeđenja prehrambenog suvereniteta i bezbjedne hrane uz očuvanje životne sredine. 

Analize pokazuju evidentnu i veoma zabrinjavajuću depopulaciju seoskih sredina istarenje seoskih porodica, te se oćekuje da će ova radionica doprinijeti razumijevanju postojećih mjera i njihovom unapređenju u cilju poboljšanja statusa porodičnih imanja I života na selu

Registracija učesnika je od 10.00 do 10.30 časova, nakon čega je zakazan početak radionice.