U srbačkom vrtiću četiri puta sedmično radiće defektolog

U Dječijem vrtiću“Naša radost“Srbac biće angažovan defektolog za rad sa djecom koji će zajedno sa stručnim timom ove predškolske ustanove imati zadatak da prevlada poteškoće koje se javljaju kod djeteta tokom djetinjstva i da prema potrebama djeteta određuje sadržaje i planira aktivnosti u suradnji sa vaspitačima,roditeljima i stručnim timom.

Direktorica srbačkog vrtića Bogdana Miholjčić kaže da iz opravdanih razloga već jedan određen period tragaju za defektologom ili logopedom jer su primjetili problem koji ukazuje na govor kod djece i ostvarivanje komunikacije.

„Taj kadar je deficitaran ne samo u Srpcu nego i na području Republike Srpske a ovaj problem nije primjećen samo kod nas nego je uopšte to jedan globalni problem koji se ponavlja i sve više djece ima slične probleme.Mi nemamo sistematizacijom planiranog stručnjaka ove vrste niti je do sada bila praksa angažovanja tog kadra u vrtiću pogotovo u nekim manjim vrtićima kapaciteta kao što je u Srpcu, međutim ipak smo odlučili da angažujemo takvog stručnjaka zbog toga što se iz godine u godinu problem produbljuje i sve je više primjećen kod djece“,kaže direktorica Miholjčić i dodaje da će od sada roditelji vrtićke djece moći potražiti pomoć defektologa kada budu bili zabrinuti za ponašanje u ranom razvoju djeteta.

„Kod nas će defektolog dolaziti 4 puta sedmično po 90 minuta.Biće to individualan rad sa djetetom i sve ćemo raditi u saradnji sa roditeljima.Pored defektologa biće angažovan i naš stručni tim u kome su psiholog i vaspitači ustanove koji će na neki način u saradnji sa defektologom imati bolje smjernice na koji način sa tom djecom mogu raditi da bi se problem prevazišao, jer znamo da se baš u ovom predškolskom uzrastu mogu popraviti i ispraviti neke poteškoće,dok je kasnije to mnogo teže“,rekla je direktorica Bogdana Miholjčić.