U Kukuljama održan stručni skup Savremene tehnologije proizvodnje silaže

U organizaciji JU ”Poljoprivredni institut Republike Srpske”, kompanije “Sano-Savremena ishrana životinja d.o.o” a uz podršku Mjesne zajednice Kukulje danas je u društvenom domu u Kukuljama održan stručni skup na temu: “Savremene tehnologije proizvodnje silaže i značaj kontrole stočnih hranjiva spremljenih na farmama”.

Seminar je okupio predstavnike udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara RS, predstavnike Udruženja uzgajivača ovaca i koza RS i farmere iz Republike Srpske, Federacije BiH i Republike Srbije. U gostima je bio ekspert za ishranu goveda poznati istraživač i naučnik dr Manfred Schönleben iz Savezne Republike Njemačke koji je govorio o najnovijim dostignućima njihovih kolega farmera na području Evropske unije.

Profesor dr Vojislav Trkulja sa Poljoprivrednog instituta RS rekao je da Poljoprivredni institut ima dugu tradiciju naučno istraživačkog rada i da se već 76 godina bavi ovim poslom.

„Povod današnjeg skupa je veliki projekat koji finansira Vlada RS koji je usmjeren na kontrolu kvaliteta stočne hrane koja je proizvedena na porodičnim farmama u RS. Prikupljen je izuzetno veliki broj uzoraka koji su analizirani u institutu, a prof dr Željko Lakić, šef Zavoda za krmno bilje saopštio je danas rezultate javnosti i predstavio kakva nam je situacija te šta je to što bi trebalo uraditi u narednom periodu kako bi rezultati bili što bolji. Osim toga danas smo u gostima imali veoma poznatog istraživača iz Njemačke koji je upoznao naše farmere sa novim dostignućima na području EU sa ciljem da dobiju najnovija saznanja kako bi bili konkurentni i kako bi povećali mliječnost svojih grla, proizvodnju mesa i mlijeka i na taj način ostvarili što bolji finansijski rezultat“, rekao je Trkulja i dodao da će i u narednom periodu Institut nastaviti sa ovakvim aktivnostima.

„Bio je ovo izuzetno interesantan ali i važan skup s obzirom na važnost problematike i broj farmera koji se direktno bave ovom proizvodnjom. Ovo je inače period godine kada poljoprivredni proizvođači imaju vremena i mogu da dođu na ovakve skupove. U našem osnivačkom aktu piše da je naš zadatak da sprovedemo istraživanja i da rezultate prezentujemo do krajnjih korisnika naših proizvođača, što je i bio cilj“, rekao je Trkulja.

Stručnom skupu je prisustvovao pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Saša Lalić koji je rekao da ministarstvo podržava ovakve oblike edukacije.

“Ovo jeste jedna dobra prilika da vidimo šta je to što rade naši poljoprivredni proizvođači, da vidimo kakva su iskustva iz EU i drugih zemalja. U projektu uzimanja i analize stočne hrane sa farmi u Republici Srpskoj Ministarstvo poljoprivrede je učestvovalo sa skoro 200.000 КM. Idemo paralelno sa EU i sa novim tehnologijama i pokušavamo da modernizujemo našu poljoprivrednu proizvodnju i sa te strane izdvajamo značajne investicije kada su u pitanju kapitalna ulaganja, ulaganja u prerađivačke i skladišne kapacitete, obnova mehanizacije i priključnih mašina. Činimo sve kako bi podigli našu poljoprivrednu proizvodnju za jedan viši stepen i kako bi naši poljoprivredni proizvođači imali prihod, dohodovnost i samoodrživost“, rekao je Lalić.

„Imamo plan za narednu godinu, a to su neka dva pravca u kojima bismo se trebali kretati, to je značajnija podrška domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, a drugi pravac je da damo veći akcenat kada su u pitanju kapitalne investicije i ulaganja u sve ono što čini poljoprivredu modernom granom. Definitivno naši poljoprivredni proizvođači moraju da se okrenu digitalizaciji i novijim sredstvima tehnologije i komunikacije jer bez toga poljoprivreda teško da može da bude rentabilna i konkurentna“, rekao je Lalić.

Prof dr Željko Lakić, šef Zavoda za krmno bilje je predstavio farmerima rezultate istraživanja kontrole stočne hrane koje je vršio Poljoprivredni institut.

„Tokom protekle tri godine radili smo Program kontrola kvaliteta kabaste koncentrovane stočne hrane spremljene na porodičnim farmama. Cilj programa je bio da se uoče nepravilnosti u tehnologiji spremanja stočne hrane i da se djelovanjem na terenu ti problemi otklone. Program je koncipiran tako da u potpunosti pokriva RS. Svake godine bude obuhvaćeno oko 12% gazdinstava i na osnovu toga mi dobijamo sliku o stanju na tim farmama. Tokom realizacije programa utvrdili smo da se na farmama uglavnom sprema silaža od cijele biljke kukuruza, zatim travna silaža i sijenaža i sijeno te da kod spremanja ovih hranjiva postoje određeni problemi u realizaciji tehnologije na terenu. Na početku programa ogroman broj farmi imao je problema u spremanju kvalitetne silaže, veliki broj uzoraka silaže nije odgovarao propisanim graničnim vrijednostima, a bilo je odstupanja i u pH vrijednosti. Radom u zadnje tri godine taj problem je u značajnoj mjeri eliminisan“, rekao je Lakić i dodao da je potrebno provoditi određene agrotehničke mjere na prirodnim livadama i pašnjacima.

„Zahvaljujući realizaciji ovog programa postigli smo značajne pomake u pogledu unapređenja tehnologije spremanja silaže na farmama, otklonili smo veliki broj nedostataka koji se pojavljuje na manjim farmama, zatim kad je riječ o sjenaži i tu je isto bilo pomaka ali treba dosta raditi jer veliki broj farmi sprema silažu lošeg kvaliteta” ,zaključio je Lakić.

Direktor poslovnog razvoja, ekspert za ishranu goveda iz Savezne Republike Njemačke, dr Manfred Schönleben, zahvalio se na saradnji i pozivu Poljoprivrednom institute RS i održao predavanje na temu ”Ekonomski uspješna proizvodnja silaža-iskustva naučena uz Sano Laboratory”.

“Danas želimo podjeliti sa farmerima BiH i Srbije iskustva i preporuke što se tiče tehnologije kako oni mogu proizvesti stabilne i kvalitetne silaže na svojim farmama. Jedna od najvažnijih stvari za uspjeh u ovoj proizvodnji je priprema hrane, a važan dio hrane kod ishrane goveda je silaža i zato je kvaliteta silaže jako važna za uspjeh proizvodnje mlijeka. Veoma važan momenat je pH vrijednost hrane a to znamo iz vlastitog iskustva i pripreme hrane za ljude koliko je pH vrijednost važna. Vrlo važan element koji nam pomaže da dobijemo poželjan pH silaže su mliječno kiselinske bakterije koje su prirodno prisutne na samoj biljci“, rekao je Schönleben.

Radojica Vidović, poslanik Narodne Skupštine RS i predsjednik Savjeta MZ Kukulje, pozdravio je okupljene u ime načelnika opštine Srbac Mlađana Dragosavljevića koji je opravdano bio odsutan.

„Ovakve edukacije su uvijek dobro posjećene u ovim zimskim danima i nadam se da će znanja koja su danas stekli dobro doći proizvođačima mlijeka. Želim Kompaniji „Sano“ puno napretka u narednom periodu, dobar kvalitet i mnogo sreće i uspjeha u 2024.godini”, rekao je Vidović.

U radu seminara učestvovao je i načelnik Odjeljenja za stočarsku proizvodnju Milan Puzigaća, a kao gosti prisustvovali su: predstavnici resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede, predstavnici Republičke uprave za inspekcijske poslove inspektprata RS, predstavnici Akademije nauka i umjetnosti RS, predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Banjaluka, Veterinarskog instituta dr “Vaso Butozan”, Poljoprivredne škole Banjaluka, Centra za razvoj poljoprivrede i sela i predstavnici Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Srbac.