Subjekti kojima je dozvoljen rad tokom prvomajskih praznika

Opštinska uprava Srbac obavještava građane da će u petak 1. maja na teritoriji opštine Srbac biti dozvoljen rad samo trgovinama koje prodaju prehrambene proizvode, pekarama i mesnicama dok će u subotu 2. maja moći raditi i ostali subjekti kojima je dozvoljen rad odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije.

Radno vrijeme ovih subjekata, u skladu sa zaključkom o zabrani kretanja, biće do 12 časova.

Odlukom Ministarstva rada i lokalne samouprave, povodom Međunarodnog praznika rada, 1. i 2. maj su neradni dani. U dane republičkih praznika neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije zabranjuje se kretanje od petka – 1. maja od 12.00 časova do subote u 05.00 i subote od 12.00 do nedjelje u 05.00, te od nedjelje u 12.00 do ponedjeljka u 05.00 časova.

Zabrana se ne odnosi na:

1) zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4) druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,

5) lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada od mjesta stanovanja do mjesta rada,

6) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i

7) na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-CMR, otpremnica, putni nalog).

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova a zaključak stupa na snagu danom donošenja.