Serijal emisija u saradnji sa manastirom Osovica

U saradnji sa bratstvom Srpskog pravoslavnog  manastira Osovica, realizujemo serijal emisija o različitim temama i problemima koji se tiču savremenog doba.

Nadamo se da će teme koje smo odabrali biti zanimljive, a potrudili smo se da dobijemo odgovore na razna pitanja iz ugla Srpske pravoslavne crkve i da čujemo kako nam vjera može pomoći da prevaziđemo razna iskušenja sa kojima se susrećemo.

U prvih nekoliko emisija, naš gost će biti arhimandrit Teofil, iguman manastira, koji je, osim završenih teoloških nauka, stekao zvanje diplomiranog psihologa.

Prva tema o kojoj će biti je riječi je ,,Porodica u savremenom dobu“, a emisiju možete poslušati u nedjelju, 31.marta, sa početkom u 09.00 časova, u terminu naše redovne Obrazovne emisije.

,,Sveti oci kažu da je porodica crkva u malom i ona je najvažnija ćelija društva koja je data da bi ovaj svijet mogao da funkcioniše onako kako je Bog blagoizvolio. Ono što je potrebno da bi porodica postojala i funkcionisala  jeste ljubav supružnika, to jest da njih dvoje budu svjesni da je brak Sveta tajna, odnos između muškarca i žene koji je Bogom blagosloven, a da su djeca data kao dar koji oni treba da izvedu na pravi put, kako bi djeca postala novi roditelji, nosioci novih porodica, a to je moguće samo kada između supružnika i između roditelja i djece postoji ljubav koja podrazumijeva žrtvu, pažnju i brigu za drugoga“, rekao je arhimadrit Teofil.

,,Da bi djeca postala dobri hrišćani, roditelji treba da im obezbijede uslove da to postanu, to jest da im, osim osnovnih materijalnih stvari, obezbijede duhovno i duševno bogatastvo, a to je moguće samo onda kada djecu budemo posmatrali kao dar Božiji, kao male ljude, koji su dati da bi od njih stvorili stabilne ličnosti, buduće nosioce porodice. To je moguće uspjeti davanjem bezgranične ljubavi i svojim ličnim primjerom, svojom molitvom, a taj lični primjer treba da bude primjer  hrišćanskog života, posjećivanje nedjeljnih i prazničnih bogosluženja, da djeca od malena počnu da razgovaraju sa Bogom kroz molitvu i shvate  da postoji neko ko ih istinski i iskreno voli, brine se za njih, njihove roditelje i cijeli svijet“,rekao je otac Teofil.