Saopštenje o mogućnosti ograničenog rada na dan državnog praznika 21. Novembra

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević obavještava javnost da na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, u utorak, 21. novembra, koji je državni praznik, mogu u ograničenom radnom vremenu od 8 do 12 časova raditi privredna društva i preduzetnici na području opštine Srbac koji obavljaju trgovinsku djelatnost prehrambenim proizvodima i djelatnost prodavnica mješovite robe, poljoprivredne apoteke, kao i drugi trgovinski objekti, ukoliko imaju potrebu da rade na dan navedenog praznika.

U navedenom vremenu od 8 do 12 časova mogu da rade i apotekarske ustanove i veterinarske ambulante.

U skladu sa Naredbom načelnika opštine, u dane praznika Republike Srpske i u dane vjerskih praznika, radi zadovoljavanja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

– Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: proizvodnju, distribuciju i isporuku vode u vremenu od 00 do 24 časa, te vrše održavanje vodovodnih i odvodnih instalacija – dežurstvo, u vremenu od 00 do 24 časa,

– Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: koje se odnose na pružanje pogrebnih usluga, kao i čišćenje snijega zavisno od potrebe i vremenskih uslova u vremenu od 00 do 24 časa,

– Teritorijalna vatrogasna jedinica Srbac u vremenu od 00 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstva i pripravnosti zavisno od procjene opasnosti,

– Civilna zaštita u vremenu od 00 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstva i pripravnosti zavisno od procjene opasnosti,

– Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srbac u vremenu od 00 do 24 časa,

– Zdravstvene ustanove mogu da organizuju rad u jednoj smjeni radi obezbjeđivanja kontinuiteta pružanja usluga zdravstvene zaštite,

– Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 8/11, 18/13 i 5/17).

– Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju: trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost mogu da rade u dane praznika Republike Srpske u skladu sa članom 7. Odluke o određivanju radnog vremena privrednim društvima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Srbac, („Službeni glasnik opštine Srbac“ broj 2/20).

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske je saopštilo da, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, na ovaj datum ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.