Realizovan projekat ,,Borci za male borce“

Boračka organizacija Republike Srpske kandidovala je prema Ministrstvu rada i boračko invalidske zaštite program “Borci za male borce“.
Cilj ovog projekta je pomoći djeci demobilisanih boraca koja su u stanju socijalne potrebe i djeci demobilisanih boraca koja imaju hronična oboljenja ili razvojne poteškoće.
Program BORS je prihvaćen i ukupno odobrena sredstva po osnovu projekta “Borci za male borce” na nivou Republike Srpske iznose 11.000 KM i doznačuju se korisnicima od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Svakoj regiji boračkih organizacija dodjeljeno je po 1.000 KM koje treba da se rasporede na dva korisnika (2×500 KM). U ovom programu su učestvovale 22 opštinske boračke organizacije, koje su kandidovale 22 demobilisana borca koja ispunjavaju kriterijume projekta.
Svoje mjesto u ovom projektu pronašla je i Boračka organizacija opštine Srbac, koja je kandidovala Veljku Vukotu iz Ćukala, demobilisanog nezaposlenog borca prve kategorije.
Zahtjev Boračke organizacije opštine Srbac je prihvaćen, a sredstva u visini 500 KM su uplaćena na tekući račun i ista će mu pomoći kako bi lakše snosio teret liječenja djeteta.
,,Boračka organizacija opštine Srbac će i dalje svoju pažnju i aktivnosti usmjeravati na pružanju pomoći svojim najugroženijim članovima“ , stoji u saopštenju.