Razbojska škola ispratila 30 malih maturanata, Branka Jarić učenik generacije

U Osnovnoj školi ,,Dositej Obradović“ Razboj, osnovno obrazovanje je ove godine završilo ukupno 30 malih maturanata, od kojih je 14 pohađalo centralnu školu, a 16 područnu školu u Kukuljama.

Na osnovu ostvarenog uspjeha, za učenika generacije proglašena je Branka Jarić.

Pedagog Sanja Ignjatić kaže da škola u Razboju ima ukupno 309 učenika od 1.do 8.razreda. Od ukupnog broja učenika, 161 učenik pohađa centralnu školu u Razboju, 103 u Kukuljama, 43 u Malom Razboju, 15 u Prijebljezima ,11 u Bajnicima i šest u Liliću.

U prvi razred upisan je ukupno 31 prvačić, a njih 16 su budući učenici centralne škole. U područnu školu u Malom Razboju je upisano šest đaka prvaka, u  Kukuljama pet, Bajincima tri i Liliću jedan, dok u područnoj školi u Prijebljezima nema nijedan upisan prvačić.  U poređenju sa prošlom godinom, broj upisanih prvačića je manji za devet.