Raspisan oglas o dodjeli stipendija za školsku 2023/24. godinu

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je danas oglas o dodjeli stipendija studentima opštine Srbac za školsku 2023/2024. godinu.

Stipendije se dodjeljuju sljedećim kategorijama:

a) stipendije prema socijalnom statusu, pravo na ovu stipendiju mogu ostvariti redovno upisani studenti, prve i viših godina studija, svih visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju jedan od sljedećih posebnih uslova: djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, studenti bez roditeljskog staranja, studenti prve godine studija iz porodica sa četvoro i više djece, studenti čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći i studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica,

b) stipendije za postdiplomske studije, mogu ostvariti redovno upisani prvi put studenti postdiplomskih studija koji nisu u radnom odnosu,

v) stipendije za ostale studente mogu ostvariti redovno upisani, prvi put, studenti druge i viših godina studija svih visokoškolskih ustanova, učenici vukovci i učenik generacije CSŠ „Petar Kočić“ Srbac u 2023. godini.

Studenti koji su upisali apsolventski staž ne ispunjavaju uslove ove Odluke.

Studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju samo po jednom osnovu.

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti koji imaju prebivalište na području opštine Srbac najmanje godinu dana prije podnošenja prijave, redovno upisani studenti, studenti koji na prvom ciklusu studija nisu stariji od 25 godina, na drugom ciklusu studija od 27 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji na prvom ciklusu ne mogu biti stariji od 27 godina.

U izuzetnim slučajevima, stipendija se može dodijeliti i studentima starijim od navedenog, u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života, održavanja trudnoće i drugim opravdanim slučajevima i studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Stipendija će se dodjeliti isključivo onim kandidatima koji navedeno pravo ne ostvaruju kod druge javne ustanove o čemu dostavljaju pismenu izjavu.

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu, uz koju se prilaže:

ovjerena fotokopija lične karte,

uvjerenje o prebivalištu,

uvjerenje o redovno upisanoj godini studija,

fotokopija indeksa,

potvrda o prosjeku ocjena tokom studiranja,

ovjerena izjava da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,

kućnu listu i ovjerenu fotokopiju rodnih listova (ličnih karti – ukoliko posjeduju) te potvrde da se redovno školuju za ostale članove porodice (za studente iz porodica sa troje i više djece),

fotokopija tekućeg računa na ime studenta koji je otvoren u nekoj od banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj,

potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu studija, radi dodatnog bodovanja u skladu sa članom 26. ove Odluke (ova potvrda nije uslov za podnošenje prijave za stipendiranje, već se dostavlja samo zbog dodatnih bodova).

Studenti koji podnose prijavu za stipendiju prema socijalnom statusu pored navedene dokumentacije iz člana 30. Odluke prilažu:

potvrdu/rješenje nadležnog organa da su dijete poginulog borca ili ratnog vojnog invalida I, II, III i IV kategorije, i/ili

uvjerenje Centra za socijalni rad da je student bio smješten u dom ili hraniteljsku porodicu, i/ili

potvrdu Centra za socijalni rad opštine Srbac da su roditelji podnosioca zahtjeva korisnici stalne novčane pomoći,

potvrdu Centra za socijalni rad opštine Srbac da je podnosilac zahtjeva – student, invalid i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć ili rješenje nadležne ustanove o invalidnosti i

Izvod iz MKR za djecu iz porodica sa četvoro i više djece.

Studenti postdiplomskih studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili budžeta Republike Srbije, pored dokumentacije iz člana 30. ove Odluke prilažu:

potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja na osnovnim studijima,

uvjerenje o prihodima iz Poreske uprave RS.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 05. 01. 2024. godine, a Oglas o dodjeli stipendija za školsku 2023/24. godinu je objavljen na: oglasnoj tabli, sajtu Opštine Srbac OVDJE i putem Radio Srpca.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokazima predaju se u Opštinskoj upravi opštine Srbac, a mogu se poslati i putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti (sa naznakom: „za stipendiju“), Trg boraca br. 1 ; 78420 SRBAC.

Sve dodatne informacije mogu se naći na zvaničnoj internet stranici www.srbac-rs.com ili putem telefona, broj: 740-001, lokal 134.