Raspisan konkurs za dodjelu sportskih stipendija

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je konkurs za dodjelu 60 stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske za 2020. godinu.

Sufinansiranje sportskih aktivnosti na godišnjem nivou iznosi:

a) za perspektivne sportiste i sportiste sa invaliditetom – 2.000,00 KM;

b) za potencijalne olimpijske kandidate – 3.000,00 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju sportisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da je državljanin Republike Srpske;

b) da je rođen 2002, 2003, 2004 ili 2005. godine;

v) da je član sportske organizacije – kluba koji je udružen u granski sportski savez Republike Srpske;

g) da se aktivno bavi sportskim aktivnostima u 2020. godini, te da je u prethodnim godinama (u 2018. i 2019. godini) ostvario značajne rezultate na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH;

d) da aktivno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru matičnog sportskog saveza Republike Srpske;

đ) da redovno pohađa školu ili fakultet i da se zalaže na svom stručnom obrazovanju.

Pri izboru stipendiste primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:

a) ostvareni kontinuirani sportski rezultati u prethodnim godinama (u 2018. i 2019. godini) na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH u svojoj kategoriji;

b) razvijenost sportske grane u Republici Srpskoj kojoj sportista pripada;

v) uticaj ostvarenih sportskih rezultata na razvoj sportske grane i omasovljenje sporta u Republici Srpskoj;

g) postignuti uspjeh u redovnom školovanju.

Konkurs će biti otvoren najmanje do petka 3. aprila a prijavu sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”PRIJAVA NA KONKURS ZA SPORTSKE STIPENDIJE”.

Viuše informacija o načinima prijave i dokumentaciji koju je potrebno priložiti možete pronaći na internet stranici Vlade Republike Srpske-Ministarstva porodice, omladine i sporta u rubrici Dokumenti, gdje možete preuzeti i obrazac za prijavu.