Profesionalno informisanje učenika devetih razreda srbačkih osnovnih škola

Rukovodilac Biroa rada Srbac Milanka Šnjegota, održala je  predavanje za učenike devetih razreda  OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“ u Srpcu i  OŠ „Dositej Obradović“u Razboju i njihovim područnim školama  na temu „Profesionalno informisanje  učenika završnih razreda osnovne škole za školsku 2019/2020“.

Ovo je redovna aktivnost Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,  s ciljem da se  učenicima završnih razreda približi stanje na tržištu rada, koja su zanimanja deficitarna i za koje zanimanje da se opredjele ,kao i gdje mogu dobiti  informacije o upisu u srednje škole.

Učenici kažu da su im ove informacije  bile od koristi  i da će im dobro doći prilikom odabira budućeg zanimanja ,a  do kraja februara prezentacija je planirana da se održi još za dva  razreda učenika devetih razreda u Sitnešima i Ćukalima  i time  će  biti obuhvaćeno svih 145 učenika, u sve tri srbačke osnovne škole.