Prezentovan koncept “pametnog grada” u Srpcu

Koncept pametnog grada koji spaja informacionu i komunikacionu tehnologiju mogao bi se primijeniti i u Srpcu kako bi se poboljšala učinkovitost pružanja usluga građanima, zaključak je sa današnje prezentacije koja je održana u zgradi Opštinske uprave u Srpcu.

Inženjeri kompanije M:tel, Dario Milić i Dragan Pajić, prezentovali su službenicima Opštinske uprave i predstavnicima Vodovoda i Komunalca mogućnost instaliranja različitih vrsta elektronskih senzora za prikupljanje podataka kojima bi se poboljšao kvalitet života u gradskoj i ruralnim sredinama, uz smanjenje troškova i efikasnije korištenje raspoloživih resursa.

“Tehnologijom “pametnog grada” može da se analizira i upravlja javnim prevozom, saobraćajem, isporukom vode i električne energije, odvozom smeća, regulisanjem parkinga i slično. Sve to se uvezuje u internet mrežu na koju će prema procjenama za oko pet godina biti spojeno od 50 do 70 milijardi uređaja, poput televizora, rasvjetnih tijela, mjernih uređaja i drugih”, rekao je inženjer Dario Milić.

On je rekao da je kompanija M:tel instalirala novu mobilnu mrežu pod nazivom LoRaWAN putem koje se podaci prenose na veliku udaljenost uz malu potrošnju energije, a koncentratori koji se ugrađuju na objekte skupljaju podatke sa različitih senzora.

Prema njegovim riječima, potpisan je ugovor sa Gradom Gradiška u kojem će se konceptom “pametnog grada” u značajnoj mjeri poboljšati kvalitet pružanja komunalnih usluga.

“Tako ćemo putem daljinskog očitavanja moći dobiti podatke sa svih 400 i nešto vodomjera. To će omogućiti kvalitetniji uvid u potrošnju vode i bolje predviđanje u toku sedmice ili mjeseca koja količina vode je potrebna da se zadovolje potrebe potrošača, uz optimizaciju troškova”, rekao je Milić.

Saradnja je ostvarena i sa Gradom Banja Luka gdje će se novom tehnologijom uticati na bolje upravljanje parking mjestima i javnom rasvjetom, uz kvalitetnije mjerenje nivoa buke i kvaliteta vazduha.

“Uz pomoć LoRaWAN senzora moći ćemo utvrditi zauzetost parkinga u realnom vremenu, dostupnost određenih parking mjesta i broj parkiranih vozila na mjesečnom nivou. Senzori na Trgu Krajine u Banjaluci svaka dva minuta vrše uzorkovanje nivoa buke a na lokaciji kod Gradskog mosta na svakih pola sata se vrši uzorkovanje nivoa vodostaja Vrbasa. Senzor se može primijeniti i za mjerenje visine snježnog pokrivača”, rekao je Milić.

On dodaje da senzore odlikuje mala potrošnja snage, uz dug vijek baterije, domet od 5 do 15 kilometara i trajanje baterije do 10 godina.

“Jedna od prednosti je uvođenje SmartLight rješenja čime se ostvaruju uštede u električnoj energiji. Niži su troškovi održavanja jer sistem sam detektuje kvarove. Kada nema nikog prisutnog, svjetiljka može svjetliti sa oko 30 odsto kapaciteta a kada se detektuje prisutnost pojačava se na 100 odsto. Na ovaj način mogu se ostvariti dugoročne uštede”. istakao je Milić.

Prema njegovim riječima, ovaj koncept je primjenjiv i u zdravstvu, poljoprivredi i rudarstvu, kao i kvalitetnijem upravljanju otpadom, a omogućeno je i mjerenje broja osoba u zatvorenom prostoru i lociranje ljudi i životinja.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti, Dario Kresojević, rekao je da bi uvođenje tehnologije “pametnog grada” u srbačkoj opštini naročito bilo korisno u pogledu mjerenja vodostaja rijeka, daljinskog očitavanja potrošnje vode i uštedama u javnoj rasvjeti.

“Trenutno na području naše opštine imamo 2.200 rasvjetnih tijela što pričinjava značajne troškove. Nedavno smo ušli u modernizaciju rasvjete i umjesto starih postavljamo savremene LED sijalice. Takođe ćemo omogućiti da 56 rasvjetnih tijela imaju programiranu jačinu u različitim vremenskim intervalima a sve sa ciljem stvaranja ušteda”, rekao je Kresojević.

On je dodao da će se razmotriti mogućnost da se naša opština uključi sa postojećim projektima u koncept “pametnog grada” kako bi se na taj način naša lokalna zajednica bolje pripremila za buduće tehnološke, ekonomske i ekološke promjene. U tom pogledu, sagledaće se finansijska isplativost na dugoročnoj osnovi, jer su potrebna određena ulaganja sa naše strane, i ukoliko dođe do saradnje biće potpisan ugovor kojim će se izabrati nekoliko oblasti na kojima će biti primjenjen ovaj inovativni metod sa ciljem poboljšanja sveukupnog kvaliteta života.