Preventivna kampanja ,,Stop prosjačenju” realizovana u Srpcu

MUP RS provodi preventivnu kampanju ,,Stop prosjačenju“ čiji je cilj jačanje svijesti građana o značaju zaštite dječijih prava i opasnostima koje po djecu donosi prosjačenje.

Tim povodom pripadnici Policijske stanice Srbac danas su građanima dijelili promotivni materijal kako bi ukazali na ovaj poblem u društvu.

Komandir Policijske stanice Srbac Siniša Šnjegota rekao nam je da MUP RS aktivno i u kontinuitetu učestvuje u preventivnim programima zaštite djece i dječijih prava.

,, Preventivna kampanja ,,Stop prosjačenju“ ima za cilj jačanje svijesti građana o rizicima i posljedicama prosjačenja djece, s obzirom da je ovo jedan od najtežih i najprisutnijih oblika ekonomske eksploatacije djece. Kada je riječ o kaznama u vezi prosjačenja, Zakonom o javnom redu i miru propisana je novčana kazna u iznosu od 200 do 800 KM za lica koja prosjače ili navode na prosjačenja, dok je za navođenje na prosjačenje maloljetnika , duševno oboljelog lica ili lica zaostalog u razvoju propisana novčana kazna od 400 do 1200 KM ili kazna zatvora do 40 dana“, rekao je Siniša Šnjegota.

On je pozvao sve građane da ukoliko uoče lica koja prosjače da pozovu besplatan broj telefona 122 Policijsku stanicu Srbac, jer na taj način mogu aktivno da doprinesu prevenciji prosjačenja i otkrivanju eventualnih krivičnih djela.

Preventivna kampanja ,,Stop prosjačenju ” provodi se u periodu od 28.6 do 2 .7. ove godine.