Preporuka za čišćenje i dezinfekciju prostora za vrijeme kućne izolacije

  Osobu u kućnoj izolaciji smjestiti u posebnu i dobro prozračenu sobu.

    Članovi koji žive u istom domaćinstvu s osobom u kućnoj izolaciji, trebaju ostati u drugoj sobi ili održavati udaljenost od najmanje 1 m od osobe u izolaciji, dobro provjetravati zajedničke prostorije (kuhinja, kupatilo) i izbjegavati da dijele predmete iz neposrednog okruženja osobe (četkice za zube, jelo, posuđe, čaše, peškire, krpe ili posteljinu).

    Zbog mogućeg preživljavanja virusa COVID-19 u okolini nekoliko dana i na različitim površinama i više od 48 sati na sobnoj temperaturi (20°C), prostore i predmete potencijalno kontaminirane COVID-19 treba očistiti i dezinfikovati prije ponovne upotrebe.

    Čišćenje toplom vodom i deterdžentima u domaćinstvu i upotreba uobičajenih dezinfekcionih sredstava trebalo bi da budu dovoljni za opšte čišćenje iz predostrožnosti.

    Kada osoba bude izolovana u drugom objektu, prostore i predmete treba očistiti i dezinfikovati prije ponovne upotrebe od strane drugih osoba.

    Izvršiti higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta sa osobom u izolaciji ili njenim neposrednim okruženjem.

    Osobe koje su u kućnoj izolaciji, treba da se pridržavaju sljedećih preporuka i sanitarno higijenskih mjera čišćenja i dezinfekcije prostora i predmeta.

Potrebna zaštitna oprema i sredstva

    Lična zaštitna oprema (rukavice, zaštitna hirurška maska), radna odjeća;

    Plastične vrećice, kanta s vodom, krpe, brisač sa vodom;

    Deterdženti za upotrebu u domaćinstvu;

    Dezinfekciona sredstva koja se preporučuju prema Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), su na bazi slijedećih aktivnih materija:

Aktivna materija     Koncentracija

Natrijum hipohlorit           0,05-0,5%

Etanol            70%

Glutaraldehid          2%

Izopropranol           50%

Povidon Jod 10% (1% joda)

Benzalkonijum hlorid        0,05%

Natrijum hlorid       0,23%

Formaldehid            0,7%

Uputstvo za čišćenje i dezinfekciju

    Tokom i nakon čišćenja i primjene dezinfekcionih sredstava, držati otvorene prozore zbog dobrog provjetravanja prostorija;

    Prije nego se pristupi čišćenju, staviti ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice);

    Preporučuje se upotreba jednokratne lične zaštitne opreme jer je potencijalno zarazni materijal;

    Prilikom čišćenja izbjegavati dodir očiju i usana;

    Koriste se sredstva za čišćenje i dezinfekciona sredstva prema uputstvu proizvođača;

    Očistiti toplom vodom i deterdžentom, a zatim dezinfikovati podove, popločane površine zidova, prozore, rukohvate i sve predmete u svakodnevnoj upotrebi osobe u izolaciji poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja;

    Rukavice i zaštitnu odjeću (npr. plastične kecelje) treba koristiti za čišćenje površina ili rukovanje odjećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Nakon upotrebe, rukavice za višekratnu upotrebu treba očistiti sapunom i vodom i dekontaminirati 0,5% rastvorom natrijum-hipohlorita;

    Ako se maska navlaži ili zaprlja od izlučevina, mora se odmah zamijeniti novom čistom i suvom maskom;

    Čišćenje i dezinfekciju prostora i predmeta, obavljati od jednog ka drugom kraju, da se ne kontaminira već očišćena strana;

    Sav tekstil (posteljina, ručnici, zavjese, deke itd.) treba oprati mašinski (90 °C) i dodatkom deterdženta za pranje veša. Ako se zbog karakteristika materijala, ne može koristiti temperatura vode (90 °C), prilikom pranja tekstila treba dodati posebne hemikalije (npr. izbjeljivač ili proizvodi za pranje veša koji sadrže natrijum-hipohlorit ili proizvode za dekontaminaciju za tekstil);

    Ne istresati zaprljano rublje i izbjegavati da kontaminirani materijali dođu u dodir sa kožom i odjećom;

    Očistiti toplom vodom i deterdžentom, a zatim dezinfikovati površine u kupatilu i toaletu najmanje jednom dnevno;

    Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne koristiti pakovanje sredstva s raspršivačem jer prskanje može dovesti do daljnjeg širenja virusa;

    Sav otpad nastao tokom čišćenja, treba odložiti u plastičnu vreću i kante za otpad;

    Nakon čišćenja, skinuti rukavice i odložiti  u plastičnu vreću, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom;

    Nakon čišćenja, skinuti maske odgovarajućom tehnikom – ne dodirivati prednju stranu, već otkopčati masku i odložiti  u plastičnu vreću, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom;

    Radnu odjeću i upotrebljene krpe treba oprati mašinski (90 °C) i dodatkom deterdženta za pranje veša;

    Oprati ruke sapunom i toplom vodom, presvući se i istuširati se.