Poziv demobilisanim boricma da podnesu zahtjev za mjesečni borački dodatak

Počela je raelizacija dogovora koji su predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske postigli sa predsjednikom Republike i premijerom, o poboljšanju statusa boračkih kategorija. Borci bi mjesečni dodatak od tri marke po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstava trebalo da počnu primati od 1. januara sljedeće godine, a do tada dvije marke i 20 pfeniga po mjesecu učešća.
Uslov je da su proveli najmanje mjesec dana u zoni borbenih dejstava, a zahtjeve mogu predati u svojim opštinama najkasnije do 1. oktobra.
Na pitanje ko može da ostvari ovo pravo i kakva je procedura za podnošenje zahtjeva Duško Mitrić načelnik Odjeljenja za opštu upravu opštine Srbac kaže :
,,Pravo na mjesečni borački dodatak ostvaruju svi borci VRS od prve do sedme kategorije koji su proveli najmanje jedan mjesec u zoni borbenih dejstava. Znači ukinuta je starosna granica koja je bila preko 60 godina života , sada svi borci bez obzira na godine starosti imaju pravo na jedinstveni borački dodatak. Da bi ostvarili to pravo borci treba da se jave u opštinsku upravu , popune propisan obrazac za prijavu , a u prilogu se dostavlja kopija rješenja o kategorizaciji borca ukoliko je imaju , ukoliko ne to se pribavlja po službenoj dužnosti, kopiju lične karte i kopiju tekućeg računa u banci” rekao je Duško Mitrić.
Vlada će za jedinstveni mjesečni borački dodatak iz budžeta izdvojiti dodatnih 150 miliona maraka.