Policijski službenici učenicima održali predavanje na temu ,,Prevencija maloljetničke delikvencije“

Pripadnici Policijske stanice Srbac Gorica Stojaković i Srđan Nikolić danas su u Centru srednjih škola ,,Petar Kočić“ Srbac, za učenike drugih razreda, održali edukativno predavanje na temu ,,Prevencija maloljetničke delikvencije“, a posebna pažnja posvećena je problematici vršnjačkog nasilja.
Po riječima zamjenika komandira Policijske stanice Srbac Dalibora Nikolića, vršnjačko nasilje se može javiti u više oblika, a svaki oblik na djecu i mlade ljude može ostaviti posljedice.
,,Policijski službenici provode aktivnosti koje su u opisu njihovog posla u pomenutoj oblasti,ali je neophodno da se u sprječavanje pojave vršnjačkog nasilja uključi porodica kao temelj zdravog društva, kao i ostale ustanove u skladu sa poljem svog djelovanja“, kaže Nikolić i dodaje da je veoma važno na vrijeme primijetiti da li je neko od učenika izložen nekom obliku nasilja, kako bi se posljedice spriječile i pravovremeno djelovalo.
Oblici vršnjačkog nasilja su fizičko, verbalno, psihičko i seksualno, a djeca koja su izložena bilo kom obliku, često postaju povučena, gube samopouzdanje i slabije uče. Promjene najlakše mogu uočiti roditelji, jer oni najbolje poznaju svoju djecu, a pored njih, pažnju treba da obrate i prosvjetni radnici koji u školi svakodnevno provode vrijeme sa djecom, pa mogu uočiti promjene u ponašanju.