Pokazna vježba evakuacije i spasavanja u uslovima zemljotresa u petak, 24. maja u Srpcu

U Osnovnoj školi “Jovan Jovanović Zmaj” u Srpcu u petak, 24. maja biće organizovana pokazna vježba evakuacije i spasavanja u uslovima zemljotresa u kojoj će učestvovati 376 učenika od prvog do petog razreda.

Ovo je zaključeno na koordinacionom sastanku radne grupe za pripremu i izvođenje pokazne vježbe koji je održan u zgradi Opštinske uprave.

Pored učenika i radnika škole, u vježbi će učestvovati pripadnici Policijske stanice Srbac, Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac, Doma zdravlja, Crvenog krsta i Opštinske službe civilne zaštite koja je za potrebe ove vježbe izradila stručni elaborat koga je odobrio načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.

Milutin Kojić, šef Odsjeka za civilnu zaštitu opštine Srbac, rekao je da vježbu organizuju u sklopu aktivnosti povodom Dana škole i podsjetio je da je na sličan način organizovana i u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Sitnešima. On je istakao da je njen osnovni cilj praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja škole, te uvježbanost i koordinacija rada hitnih službi u vanrednim situacijama.

“Osim obuke školskog osoblja i prisutnih, kao i provjere valjanosti predviđenih puteva evakuacije, sagledaćemo postupke hitnih službi, što je jako važno jer se opština Srbac nalazi u Banjalučkoj seizmičkoj zoni koja predstavlja jedan od najaktivnijih seizmičkih regiona u okruženju. Na istom se u stogodišnjem povratnom periodu očekuju zemljotresi intenziteta od sedam do devet stepeni Merkalijeve skale, poput zemljotresa 1969. godine u Banjaluci intenziteta devet stepeni, tako da postoji više nego realna mogućnost da do ovakvog scenarija dođe, a samim tim postoji potreba obučavanja građana i organizacija”, rekao je Kojić.

Vježba će početi u 10.30 časova a predviđeno vrijeme trajanja je oko 40 minuta. Probno izvođenje vježbe u kojoj će učestvovati učenici i školsko osoblje sa svim navedenim organizacijama planirano je 22. maja, kada će se proći kompletan scenario.

“Cilj evakuacije je da se lica zatečena u objektu izloženom opasnosti, na najbrži način, najkraćim putem, bezbjedno prebace na unaprijed određeno i bezbjedno mjesto. Veoma je važno razvijati kolektivni duh, princip uzajamnosti i soldarnosti, kako bi učenici i zaposleno osoblje, pored brige za sebe, razvili potrebu da se brinu za drugog i pruže mu pomoć”, rekao je Kojić.

On je dodao da će u cilju vjerodostojnosti same vježbe u tom terminu biti aktivirana i sirena za uzbunjivanje kojom će se narediti evakuacija učenika iz školskog objekta.

Dalibor Košutić, samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite, rekao je da će pripadnici Policijske stanice Srbac vršiti obezbjeđenje same lokacije i regulaciju saobraćaja u zoni izvođenja vježbe, budući da je škola u neposrednoj blizini putne komunikacije.

Dodaje da će se analiza i ocjena provedene vježbe, po njenom završetku, izvršiti na igralištu škole pri čemu će se analizirati obučenost zaposlenih radnika i učenika za d‌jelovanje u vanrednim situacijama, kao i spremnost i mogućnost hitnih službi za postupanje u ovakvim okolnostima. Tom prilikom će se ukazati na eventualne propuste i predložiti mjere za njihovo prevazilaženje.

“Nakon vježbe je planirano održavanje tehničkog zbora na igralištu škole kako bi se, u cilju popularizacije rada hitnih službi kod mlađih generacija, prikazala oprema i sredstva učesnika vježbe sa mogućnošću davanja odgovora na pitanja prisutnih i manjim demonstracijama funkcionisanja pojedine opreme i sredstava”, istakao je Košutić.