Podrška licima od 65 i više godina

Opštinski štab za vanredne situacije Srbac formirao je radnu grupu od predstavnika opštinske uprave, Crveno krsta i predstavnika Centra za socijalni rad, čiji je zadatak da sačini plan djelovanja i da po pozivu gradjana organizuju dostavljanje namirnica licima starijim od 65godina kojima je usljed vanredne situacije zabranjeno kretanje.

Direktorica Centra za socijalni rad Sladjana Potkonjak kaže da su svjesni da najveći broj ovih lica preko 65 godina ima srodnike i oni će svoje potrebe za prehrambenim proizvodima, higijenom I lijekovima zadovoljiti kroz angažovanje njihovih najbližih.

Medjutim, jedan broj nasih sugradjana nema porodičnu podrćku, bilo da nemaju djece ili im djeca žive daleko, tako da nisu u mogućnosti da brinu o svojim najstarijim članovima.

Takvim gradjanima je potrebna pomoć šire društvene zajednice I upravo njima će biti omogućeno da na kućnom pragu dobiju ono što im je za život potrebno.

“Gradjani stariji od 65 godina mogu da se jave na telefon Crvenom krstu na broj 051/740-133 i da u periodu od 9 do12 časova kontaktiraju volontere koji će im se javiti i tom prilikom će sačiniti spisak potrebnih namirnica. Ostvarili smo kontakt sa preduzećem Mane komerc, te ćemo tokom ovih aktivnosti dostavljati spiskove sa zahtjevima gradjana, a u ovom preduzeću će na osnovu spiska formirati pakete. Dogovoreno je da će volonteri dostavljati namirnice na kućne adrese, a na osnovu fiskalnog računa preuzimati novac za namirnice”, kaže Sladjana Potkonjak.

Što se tiče dostavljanja lijekova, oni prvo moraju pozvati svog porodičnog ljekara I obezbijeditireceptzalijekove a potomjavitivolonterimaCrvenogkrsta pa ce se pronaći način da na osnovu izdatog recepta preuzmu lijek u nekoj od apoteka I dostave ih starijim gradjanima.

Kontakt telefoni Centra za socijalni rad su:051/741-229 i 015/745-150 .