Počinje realizacija Projekta stambenog zbrinjavanja ranjivih kategorija

Opština Srbac započela je sa izradom strategije razvoja socijalnog stanovanja kako bi se omogućilo stambeno zbrinjavanje lica koja nisu u mogućnosti da izgrade vlastitu stambenu jedinicu ili nisu u mogućnosti da plaćaju ekonomsku kiriju zakupa stambenih jedinica.
Кorisnici projekta stambenog zbrinjavanja po modelu socijalnog stanovanja, u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju, biće mladi bračni parovi, ratni vojni invalidi, lica starija od 65 godina bez porodičnog staranja u stanju socijalne potrebe, beskućnici, samohrani roditelji te lica sa invaliditetom.
Stambene jedinice će se dodijeliti na neodređeno vrijeme uz zakup i svi korisnici će plaćati neprofitnu zakupninu u iznosu od 1 do 1.20 КM po kvadratnom metru, što je u skladu sa opštinskom odlukom, a najugroženije kategorije imaće mogućnost subvencionisanja zakupnine.
Stambene jedinice izgrađene za socijalno stanovanje biće u vlasništvu Opštine Srbac i neće se moći nasljeđivati, otuđivati i stavljati pod hipoteku.
Na izradi strategije razvoja socijalnog stanovanja angažovana je radna grupa za čijeg predsjednika je imenovan načelnik Odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić, a u njenom sastavu su i službenici Opštinske uprave, Dalibor Кošutić, Božo Marković i Snježana Popović, kao i predstavnici Centra za socijalni rad Milka Bajić i Slađana Кnežević.
Ovih dana održan je prvi sastanak radne grupe sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije koji je nedavno usvojio Strategiju razvoja socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj od 2020. do 2030. godinu i po čijem modelu će biti izrađena i lokalna strategija.
U ovoj delegaciji bili su načelnik Odjeljenja za socijalno stanovanje i upravljanje smještajnim kapacitetima Radovan Grajić i član republičke radne grupe Sanja Stojanović koji će pomoći našoj opštini da uredi pravo, dodjelu, upravljanje, održavanje i korištenje stambenih jedinica po modelu neprofitnog stanovanja u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju.
U narednom periodu planirano je da radna grupa utvrdi potrebe za formiranje stambenog fonda u Srpcu i iznalaženje načina za izgradnju novih stambenih jedinica i adaptaciju postojećih koje će se otkupljivati i uvrstiti u ovaj stambeni fond. Trenutno se u vlasništvu Opštine Srbac nalazi samo jedna stambena jedinica koja se može iskoristiti za ove namjene.
Radna grupa ima rok od šest mjeseci da izradi lokalnu strategiju koja će važiti za period od pet godina. Aktivnosti koje će biti realizovane strategijom biće definisane akcionim planovima koji će se donositi na jednogodišnjem nivou.
Opština Srbac je pohvaljena od strane Republičkog sekretarijata kao jedina opština u Republici Srpskoj koja nema stambeni fond a usvojila je sve potrebne akte predviđene Zakonom o socijalnom stanovanju, poput odluke o visini zakupnine za korištenje stambenih jedinica i odluku o postupku subvencionisanja zakupnine, koje su usvojene na sjednici Skupštine opštine, te pravilnika o postupku dodjele stambenih jedinica i pravlnika o upravljanju i održavanju stambenih jedinica koje je donio načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.
Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj je dio stambene politike Republike Srpske, kojim se na sistemski način obezbjeđuju uslovi za rješavanje stambenog pitanja svim fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da samostalno obezbijede stambeno pitanje na tržištu, koje bi bilo dostojno čovjeka.