Počela kampanja „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske se svake godine, od 2008. godine, priključuje globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju u Republici Srpskoj pod nazivom „Bijela vrpca – Muško NE nasilju nad ženama” i „Stop nasilju nad ženama – Nijedna žrtva više”.

Rodno zasnovano nasilje jedan je od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava i narušavanja ljudskog dostojanstva. To je pojava sa kojom se suočavaju sve države i koja pogađa milione žena i ovaj problem je civilizacijski izazov svakog društva.

NJegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Najfatalniji ishod nasilja nad ženama je femicid- ubistvo žene od strane partnera, stoga ovogodišnja kampanja nosi naziv “Stop nasilju nad ženama – Nijedna žrtva više. Za siguran život svake žene”.

Uz puno uvažavanje ljudskih prava, posebno ženskih, potrebno je uključiti aktere donosilaca odluka da integrišu pitanje rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava u sve svoje aktivnosti, programe i politike koje realizuju u jednoj društvenoj zajednici. Imenovanjem predstavnika Gender centra Republike Srpske, kao i predstavnika svih ministarstava u Koordinaciono tijelo za praćenje i sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici, Vlada Republike Srpske se obavezala na nultu stopu nasilja nad ženama i pružila punu podršku aktivnostima koje sprovodi Gender centar Republike Srpske.

Kampanja se provodi na nivou Republike Srpske, na nivou institucija Vlade Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske, lokalnih organa vlasti, subjekata zaštite od nasilja u porodici (policija, pravosuđe, zdravstvene, socijalne i obrazovne institucije), nevladinih organizacija i medija.

Pored podizanja svijesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju, cilj kampanje Gender centra Republike Srpske je i rad na jačanju multisektorskog odgovora na nasilje nad ženama kroz novu fazu projekta „Poboljšanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za žrtve nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici na lokalnom nivou u skladu sa Istanbulskom konvencijom- Faza III” u saradnji sa strateškim partnerom UN WOMEN, uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.