Poboljšanje uslova za pivlačnje invstitora u Srbac jedan od primarnih ciljeva u narednom periodu

U organizaciji Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (APIS), u zgradi Opštine Srbac, danas je održan sastanak na kojem je razgovarano o načinu i preduslovima za privlačenje investitora na područje opštine Srbac.

Sastanku su prisustvovali predstavnici APIS-a Srbac, Razvojne agencije Republike Srpske,  načelnik Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne djelatnosti Dario Kresojević sa saradnicima, šef Odsjeka za ekonomski razvoj i ivesticije Milorad Lepir.

Mićo Stanišić, predstavnik Odjeljenja za privlačenje i realizaciju ulaganja i razvoj preduzetničke infrastrukture pri Razvojnoj agenciji Republike Srpske kaže da je cilj današnjeg sastanka bio da se utvrdi koje konkretne lokacije opština Srbac ima za potencijalne investitore i da se ta ponuda standardizuje, kako bi za investitore bila vidljiva, kao i da se utvrde naredni koraci kako bi ta ponuda bila dodatno interesantna investitorima.

,,Srbac ima dobru putnu infrastrukturu i lokaciju za izgradnju industrijske zone, a to je lokacija Crnaja. Pored toga, opština Srbac je dobro povezana sa susjednim opštima, putna infrastruktura je dobra, tako da je to olakšavajuća okolnost za dolazak dodathih radnika, ako se za to ukaže potreba. Ono na čemu je potrbno poraditi je dovod električne energije, izgradnja kanalizacionog sistema i kvalitetna prezentacija, a ostali uslovi su prihvatljivi“, rekao je Stanišić.

,,Zajedno ćemo raditi na stvaranju što boljih uslova za privlačenje investitora, jer je Srbac zanimljiv u tom smislu, a cilj nam je svima zajednički – otvaranje novih radnih mjesta i na taj način zadržavanje stanovništva na našim prostorima“, dodao je Stanišić i istakao da  Republika Srpska ulagačima može biti interesantna, jer posjeduje najniže cijene poreza, električne energije, povoljne lokacije i kvalitetnu radnu snagu.

Stanišić ističe da je prioret privlačenje ulagača koji ne bi naštetili domaćim privrednicima iz raznih sektora, već da to bude vid nadopunjavanja ili uvođenje novih atraktivnih sektora.

Jordan Kuvalja, stručni saradnik u APIS-u Srbac kaže da je današnji sastanak bio zanimljiv i koristan, jer su na njemu otvorena neka važna pitanja za opštinu Srbac, koja kao krajnji cilj imaju ekonomski razvoj i bolji standard života građana.

,,Danas su naše kolege iz Razvojne agencije prezentovali mnoge stvari koje su mnogo bitne i mogu se shvatiti kao korisna uputstva za naredni period. Mi se pripremamo i želimo da u naredne dvije godine, sa što više informacije, prezentujemo potencijalne indusrijeske zone i da krenemo sa realicijom projekata, što je veoma bitno za budućnost“, rekao je Kuvalja i zahvalio Agenciji na podršci i stručnim savjetima, te istakao da je stvaranje boljeg ekonomskog ambijenta osnovni preduslov za ostanak stanovništva na ovim prostorima, posebno mlađih generacija.