Otvoreni telefoni za dostavljanje namirnica i lijekova rizičnim kategorijama

Opštinska uprava Srbac u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom omogućila je starim, bolesnim i iznemoglim licima da dođu do neophodnih namirnica i lijekova za vrijeme trajanja vanredne situacije povodom virusa korona.

Ovim osobama biće omogućeno da na kućnom pragu dobiju sve ono što im je potrebno za normalan život, u skladu sa njihovim zahtjevima koje će upućivati pozivom na brojeve telefona: 051/745-150 i 051/741-229 svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova i u dane vikenda putem broja: 066/816-079.

Telefonske pozive će primati radnici Centra za socijalni rad koji će organizovati dežurstvo u ovoj ustanovi a osnovne potrepštine će se plasirati na terenu uz pomoć volontera Crvenog krsta. Prethodno će volonteri od navedenih lica na njihovom kućnom pragu preuzimati spisak potrebne robe i novac kojim će kupovina biti obavljena.

„Budući da se starijim osobama, a naročito onima koji su oboljeli i iznemogli, ne preporučuje da izlaze iz kuća za vrijeme trajanja vanredne situacije, time im je onemogućeno da dođu do osnovnih životnih namirnica. Na ovaj način će se omogućiti rizičnim kategorijama da dobiju sve što im je potrebno za svakodnevni život a da time ne ugroze svoje zdravlje“, kaže se u saopštenju Štaba za vanredne situacije opštine Srbac.