Ostoja Suvajac iz Vlaknice urucio novcanu pomoc Fondu solidarnosti Boračke organizacije Srbac

Кancelariju Boračke organizacije opštine Srbac danas je posjetio Ostoja Suvajac iz Vlaknice koji se nalazi već 31 godinu na privremenom radu u Švajcarskoj i koji je predsjedniku Boračke organizacije opštine Srbac Goranu Plotanu uručio donaciju za Fond solidarnosti BO opštine Srbac u iznosu od 500 konvertibilnih maraka.Član Predsjedništva BO opštine Srbac Zoran Drinić ostvario je kontakt sa Suvajcem koji je poznat kao čovjek koji se dugi niz godina bavi humanitarnim radom. “Ostoja je i ranije pomagao Boračku organizaciju pružajući pomoć u renoviranju Spomen obilježja poginulim borcima u Vlaknici koje je samostalno renovirao. Takođe, pokrenuo je akciju na izgradnji crkve u Vlaknici gdje je nesebičnim novčanim prilozima konstantno pomagao njenu izgradnju, a akciju će nastaviti i na uređenju unutrašnjosti crkve”kaže Drinić I dodaje da se za aktivnosti Fonda solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac na pružanju pomoći boračkim kategorijama građana u rješavanju stambene problematike, Ostoja informisao u medijima, te je odlučio pružiti pomoć Fondu prilikom prvog dolaska u Republiku Srpsku i Srbac, a to je danas i učino, obećavši da će i dalje pratiti rad Fonda i BO opštine Srbac i u skladu sa mogućnostima pružati novčanu pomoć.Predsjednik BO opštine Srbac Goran Plotan upoznao je Suvajca sa aktivnostima Fonda solidarnosti u prvoj godini svog postojanja i planovima za narednu 2021. godinu, te je izrazio zahvalnost Ostoji na pruženoj pomoći koja će pomoći u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda.