Osnovna škola Srbac počela sa pripremama za upis prvačića, u Domu zdravlja počeli sistematske pregledi

All-focus

Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” iz Srpca počela je sa pripremama za upis djece u prvi razred za školsku 2020/21. godinu.

Školski obveznici su djeca koja su rođena u periodu od 01.09.2013. do 01.09.2014. godine.

Na zahtjev roditelja, mogu se upisati djeca koja nisu školski obveznici i koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, a za koju Komisija za upis djece u prvi razred procjeni da su psihofizički zrela za polazak u školu.

Svoje dijete možete prijaviti svakim radnim danom od 8 do 15 časova u pedagoško-psihološkoj službi škole u toku marta.

Roditelj dijete može prijaviti lično, preko starijeg djeteta  ili putem telefona na broj: 051/745-463.

Upis djece će se vršiti u aprilu i maju, nakon obavljenih ljekarskih pregleda.

U Domu zdravlja Srbac, početkom marta su počeli sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole i trajaće do 22.marta 2020. godine.

Sistematski pregledi obuhvataju djecu rođenu od 1.9.2013. do 1.9.2014. Prema podacima kojima raspolaže Dom zdravlja Srbac, ove godine za upis ima ukupno 156 djece.

Timovi porodične medicine će kontaktirati roditelje u vezi termina sistematskog pregleda, koji podrazumijeva: ljekarski pregled, antropometrijska mjerenja, funkcionalno ispitivanje vida,laboratorijske analize, preglede stomatologa i specijaliste fizijatrije i vakcinaciju predviđenu po kalendaru obavezne imunizacije.