Osnovci iz Kukulja obilježili 160 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića

Povodom 160 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića osnovci iz Kukulja, uzrasta od prvog do devetog razreda, na zanimljiv način su obilježili ovaj događaj. Učenici prvog i drugog razreda su bojili i ukrašavali vunicom slova sa svojim učiteljicama Radom Antonić i Daliborkom Kuvaljom. Učenici trećeg, četvrtog i petog razreda sa svojim učiteljicama Višnjom Golubović, Dariom Stojić i Svjetlanom Obradović učili su i čitali narodne umotvorine i kraće tekstove prilagođene uzrastu. U radu su pomogli i voditelji produženog boravka Snežana Lendić, Dijana Kuvalja i Marijana Prodanović. Istorijski dio je uradila nastavnica istorije LJiljana Subotić sa učenicima šestog i sedmog razreda. Učenici osmog razreda su sa nastavnicom Daliborkom Stojković obradili temu posvećenu životu i djelu Vuka Karađića.  Jezički dio obradila je nastavnica srpskog jezika Irena Vidović, dajući na značaju reformi jezika, dok je za muzički dio obilježavanja ovog datuma bila zadužena nastavnica Slavica Šnjegota. Zajednički rad predstavljen je u školskom holu gdje su svi učenici i nastavnici uzeli učešće u radu i predstavljanju svojih radova, te je tako ostvarena kompaktna cjelina predstavljanja života i djela Vuka Karadžića.

Prezentaciji u Kukuljama je prisustvovala i direktor škole Silvana Sekulić

Ovaj događaj je sličnim aktivnostima obilježen i u ostalim područnim školama, kao i u centralnoj školi u Razboju.