OŠ Razboj: Održano predavanje na temu “Budi sigma! Zaustavi/Prijavi vršnjačko nasilje!”

Za učenike osmog i devetog razreda  Osnovne  škole ,,Dositej Obradović” Razboj, policijski služenici Policijske stanice Srbac danas su održali predavanje na temu “Budi sigma! Zaustavi/Prijavi vršnjačko nasilje!”

Kampanju ,koja za cilj ima preventivno djelovanje na pojavu vršnjačkog nasilja, organizuje  Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa policijskim stanicama i školama u Republici Srpksoj.

Komandir Policijske stanice Srbac Siniša Šnjegota kaže da je osnovni cilj predavanja i cijele kampanje da se preventivno djeluje, da se djeca upoznaju sa oblicima vršnjačkog nasilja, ali i da ime skrene pažnja kome da se obrate i kako da reaguju u slučaju pojave bilo kog oblika nasilja.

,, Primarni cilj kampanje je upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srpske sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinom ispoljavanja nasilja među djecom i mladima, posljedicama koje ostavlja na žrtve nasilja, kao i podizanje svijesti građana o značaju blagovremenog otkrivanja ovakvih vidova nasilja.Pored toga, učenici su upoznati i sa procedurama šta da urade i kome da se obrate u slučaju da postanu žrtva vršnjačkog nasilja, kao i šta da urade ako imaju saznanja da je neko drugi žrtva vršnjačkog nasilja”, rekao je Šnjegota i dodao da učenici u svakom trenutku mogu da se za pomoć obrate Policijskoj stanici Srbac .

Direktorica Osnovne škole ,,Dositej Obradović” Silvana Sekulić kaže da škola ima odličnu saradnju sa Policisjkom stanicom Srbac. Po pitanju slučajeva vršnjačkog nasilja u njihovoj školi, ističe da je sve u najboljem redu i da zasada nije bilo slučajeva koji  bi bili povod za zabrinutost.

,,Naša škola ima odličnu saradnju sa Policijskom stanicom Srbac i današnje predavanje je samo jedno u nizu koje su policijski službenici održali za naše učenike, a jedan od pripadnika Policijske stanice je i član našeg multisektorskog tima. Što se tiče vršnjačkog nasilja, moram istaći da je situacija zaista dobra i da nije bilo alarmantnih slučajeva. Ponekad se dese nesuglasice među učenicima,  ali nikada nije bilo ništa ozbiljno, već su u pitanja manje, bezazlene svađe koje su karakteristične za taj uzrast djece i koje smo razgovorom uspješno riješili”, rekla je Sekulić.

S obzirom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podržalo realizaciju programa “Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza”, čiji je inicijator Republički pedagoški zavod Republike Srpske, te da su policijski službenici stalni članovi školskih multisektorskih timova formiranih u okviru programa, kampanja ima za cilj i unapređenje komunikacije i saradnje sa direktorima škola i prosvjetnim radnicima, roditeljima i učenicima, kako bi se poboljšalo međusobno povjerenje, blagovremeno uočili konkretni problemi, identifikovali konfliktni pojedinci, a sve sa ciljem sprečavanja eskalacije vršnjačkog nasilja.

,,U prvih devet mjeseci ove godine evidentirano je 50 slučajeva vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje je počinilo 75 maloljetnika ( 66 muškog i devet ženskog pola) nad 63 maloljetnika.Među maloljetnim počiniocima 27 su učenici osnovne, a 48 srednje škole”, podaci su MUP-a Srpske.

U tim događajima su tri maloljetnika zadobila teže, 38 lakše povrede povrede, 12 maloljetnika je pretrpilo psihičku bol, četiri su uznemiravana putem interneta, a kod 11 maloljetnika su nastupile ostale posljedice.