OŠ Razboj: Obilježen Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta ili Svjetski dan djeteta je godišnji međunarodni događaj koji se obilježava 20.novembra, jer je toga datuma 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

U Osnovnoj školi ,,Dositej Obradović“ Razboj i područnim školama, ovaj dan obilježen je brojnim aktivnostima.

,,Učenici su svojim drugarima, između ostalog, priredili i priredbu ‘Drugari drugarima’. Ovo je bio jedan zabavan dan sa ozbiljnom porukom , koji ne predstavlja samo dan za proslavu djece, već i dan na koji se posebno skreće pažnja na djecu žrtve zlostavljana, iskorištavanje i diskriminaciju djece u cijelom svijetu“, rekla je direktorica škole Silvana Sekulić.