Opština Srbac ušla u regionalni projekat digitalizacije opštinskog upravljanja zemljištem

Opštinska uprava Srbac u roku od tri godine planira unaprijediti sistem upravljanja poljoprivrednim zemljištem u zakupu putem digitalizacije procesa zbog čega je ušla u regionalni projekat u kojem će učestvovati zajedno sa gradovima Prijedor i Trebinje i opštinom Brod.

S tim u vezi, potpisan je memorandum o saradnji između ovih opština i NJemačkog društva za međunarodnju saradnju (GIZ) i privrednog društva “TeleGroup“ iz Beograda i Banjaluke koji će implementirati projekat u saradnji sa NALED-om (Nacionalna alijansa za lokalno ekonomski razvoj), Privrednom komorom Republike Srpske i Mrežom za povoljno poslovno okruženje (BFC SEE).

Prezentacija ovog projekta za učesnike iz naše opštine koji će aktivno učestvovati u realizaciji održana je u zgradi Opštinske uprave u Srpcu a prisustvovao joj je i načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.

Predstavnici naše lokalne zajednice upoznati su od strane nosilaca projekta sa ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima i posebno sa mogućnostima koje pruža digitalizacija putem softverske platforme koju je razvio TeleGroup (“AgroLife”). Na sastanku su posebno prezentovana pozitivna iskustva privrednog društva “TeleGroup“ u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji, na polju primjene širokog sprektra mogućnosti koje ova platforma nudi, kako lokalnim zajednicama tako i poljoprivrednim proizvođačima.

Buduće aktivnosti projekta odnose se na obuke zaposlenih u Opštini Srbac i poljoprivrednih proizvođača/zakupaca poljoprivrednog zemljišta u vezi sa korištenjem platforme, postavljanje i integraciju softvera u opštinske sisteme i organizaciju promotivnih aktivnosti.

Prednosti projekta se odnose na razvoj specijalnog GIS sistema za automatsko upravljanje katastarskim podacima, unapređenje planiranje i praćenja poljoprivredne proizvodnje. Platforma generiše i sistematizuje podatake koji se prikupljaju iz različitih vrsta izvora, tako da sveobuhvatna evidencija korišćenja zemljišta omogućava ekološki i ekonomski odgovornu poljoprivrednu proizvodnju.

Na osnovu vegetacijskih mapa poljoprivrednicima se daju precizne informacije o kvalitetu tla i gustini rasta biljaka, a zatim i uputstava za agrotehničke mjere. Informacije o vremenskoj prognozi omogućavaju preciznije i efikasnije upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, jer se cijeli proces od sjetve do navodnjavanja, gnojidbe, zaštite bilja i žetve može planirati i na taj način smanjiti upotreba đubriva, pesticida i vode uz maksimalan prinos i očuvanje kvaliteta zemljišta u vlasništvu opštine ili republike. Ujedno, digitalno rješenje omogućava i vlasnicima poljoprivrednih dobara da efikasno planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom u cilju povećanja prinosa, ukupnih prihoda i smanjenja operativnih troškova.

Na sastanku su predstavljene i obaveze Opštinske uprave Srbac kao partnera na projektu koje se odnose imenovanje koordinatora za saradnju na projektnim aktivnostima, organizaciji seminara za zaposlene i proizvođače, podršci u integraciji softvera i organizaciji promotivnih aktivnosti.

Učešće jedinica lokalne samouprave, realizacija projektnih aktivnosti i digitalizacija procesa se finansiraju iz projekta. Tržišna vrijednost platforme se kreće u vrijednosti od 50 do 80 hiljada evra zavisno od konfiguracije, i tu vrijednost donira privatni partner “TeleGroup”, dok lokalne zajednice imaju obavezu da učestvuju sa iznosom od 6.000 KM.

Planiran rok za završetak projekta je 31. oktobar 2022.