Održani sastanci organa Boračke organizacije opštine Srbac

Kao priprema za sazivanje i održavanje redovne sjednice Skupštine Boračke organizacije opštine Srbac koja se planira za sredinu marta, održani su redovni sastanci organa BO opštine Srbac : Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca, Odbora ratnih vojnih invalida i Predsjedništva Skupštine Boračke organizacije opštine Srbac.

 Na dnevnom redu ovih sastanaka našli su se godišnji dokumenti. Odbori porodica poginulih i zarobljenih boraca i ratnih vojnih invalida usvojili su Izvještaje o svom radu za 2019.godinu kao i Programe rada za 2020.godinu. Konstatovano je da je u periodu od provođenja redovnih izbora / maj,2019.godine / , pa do kraja izvještajnog perioda urađeno dosta na poboljšanju statusa članstva, obilježavanju značajnih datuma i jubileja kao i na organizaciji i održavanju parastosa.

Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca će u 2020.godini insistirati na realizaciji svog programa rada, a prvenstveno na izgradnji spomen-obilježja poginulim borcima  u Mjesnoj zajednici Kobaš, spome- ploči sa imenima poginulih boraca iz mjesta Srbac, kao i spomen-ploči sa imenima nestalih boraca na Spomen kosturnici u Srpcu.

Odbor ratnih vojnih invalida će u 2020.godini težište svog djelovanja usmjeriti na konkurisanje na javne pozive i konkurse viših nivoa vlasti i institucija sve u cilju poboljšanja životnih uslova ratnih vojnih invalida.

Predsjedništvo Skupštine Boračke organizacije opštine Srbac je, takođe, razmatralo i usvojilo svoja godišnja dokumenta, Izvještaj o radu za 2019.godinu, Izvještaj o materijalno finansijskom poslovanju za 2019.godinu, kao i Program rada i Finansijski plan za 2020.godinu. Takođe, članovi Predsjedništva su razmatrali i Izvještaj o radu Stručne službe za 2019.godinu i Program rada ove službe za 2020.godinu.

Konstatovano je da urađeno dosta od izbora ovog saziva Predsjedništva, da je formiran Fond solidarnosti, da su finansijska sredstva korištena namjenski i u skladu sa planiranim, te da je BO poslovala pozitivno u protekloj godini. Kada su u pitanju planovi za 2020.godinu, akcenat se daje na rad Fonda solidarnosti, na učlanjenju kako u BO tako i u Fond onih članova boračkih kategorija koji se još uvijek nisu učlanili u organizaciju.  Usvojen je godišnji kalendar obilježavanja značajnih jubileja, godišnjica i parastosa kao i kalendar održavanja molitava – masala na području naše opštine.

Po pitanju finansija usvojen je plan za 2020.godinu koji je izbalansiran kada su u pitanju  prihodi i rashodi, a bitno je napomenuti da su sredstva iz budžeta Opštine Srbac za rad BO u ovoj godini uvećana za 3.000 KM i ista će biti usmjerena u novoosnovani Fond.

Predsjedništvo je prihvatilo Izvještaj o radu Stručne Službe za 2019.godinu uz konstataciju da je služba dobro radila, te preporuku da se nastavi sa radom na ažuriranju podataka članstva, sređivanju matične evidencije, aktivnostima na učlanjenju u BO kao i aktivnostima na povećanju naplativosti članarine u BO koja se uplaćuje na račun Fonda solidarnosti i koja će služiti za pomoć najugroženijim članovima Fonda.  S tim u vezi odobrava se nastavak aktivnosti koje provodi Stručna služba na pozivanju članova BO opštine Srbac zbog navedenih razloga. Podršku članova Predsjedništva je dobio o Program rada ove službe.

Predsjedništvo je usvojilo saopštenje za javnost povodom podizanja optužnice za ratne zločine protiv predsjednika BORS generala Milomira Savčića, i imenovalo je Komisiju za provođenje Odluke Predsjedništva o prodaji službenog vozila boračke organizacije opštine Srbac.