Održana konstitutivna i prva radna sjednica SO-e Srbac.Odbornici nakon 9 časova rada,usvojili Budzet za 2021.godinu i ostala budžetska dokumenta

Na prvoj konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Srbac formiran je novi saziv koji će djelovati u narednom četvorogodišnjem mandatu a koga će činiti skupštinska većina od 12 odbornika SNSD, tri odbornika Ujedinjene Srpske i jedan odbornik NDP, dok će u opoziciji biti po tri odbornika DNS, PDP i SDS.Nakon polaganja i potpisivanja svečane zakletve od strane odbornika i načelnika opštine Mlađana Dragosavljevića koji je osvojio drugi mandat, izabrano je skupštinsko rukovodstvo i formirana izvršna vlast.Na tajnom glasanju, za predsjednika Skupštine opštine, na prijedlog SNSD-a, NDP-a i US-a, izabran je Miloš Budić iz Ujedinjene Srpske čije imenovanje je podržalo 17 odbornika, dok je njegov protivkandidat Mićo Malbašić iz PDP-a, predložen od strane PDP-a, DNS-a i SDS-a, dobio osam glasova.Novi potpredsjednik Skupštine opštine Srbac je Slavica Dabić iz SNSD-a koja je na tajnom glasanju dobila 16 glasova, dok je njen protivkandidat Danijela Božić Novković iz DNS-a dobila devet glasova.Za novog zamjenika načelnika opštine izabran je Vladimir Gužvić iz SNSD-a koji je dobio podršku 16 odbornika, dok je petoro bilo protiv a četiri listića su bila nevažeća.Na skupštini je za vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine imenovana Slađana Škrbić, za koju je glasalo 15 odbornika dok je devet bilo uzdržano. Na prijedlog načelnika opštine Mlađana Dragosavljevića, za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu imenovan je Duško Mitrić, za v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić, za v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti Dario Кresojević, za v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Zlatko Zvizdalo a za v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Nenad Bilanović, koje je takođe podržalo 15 odbornika dok je devet bilo uzdržano.Do izbora novog skupštinskog rukovodstva, sjednicu su vodili najstariji odbornik Slavica Dabić i najmlađi odbornici Aleksandar Babić i Želimir Urić, a početak zasjedanja ozvaničio je predsjednik iz prethodnog saziva, Mirko Stojić.Imenovana je i Кomisija za izbor i imenovanja koju će činiti: predsjednik komisije Slavica Dabić, potpredsjednik Jordan Кuvalja i članovi komisije Miloš Budić, Saša Šarić i Dobrila Mikić, čiji sastav je predložio Кlub odbornika SNSD i NDP i klub odbornika Ujedinjene Srpske.Na skupštini je bilo dosta rasprave vezano za ovu tačku jer se u pripremi konstitutivne sjednice odbornički klubovi nisu mogli usaglasiti oko sastava ove komisije. Odbornici iz opozicije su zbog neprihvatanja njihovog prijedloga, da se među petočlanom komisijom nađu barem dva njihova člana, Mićo Malbašić i Želimir Urić, odlučili da se povuku iz svih drugih skupštinskih komisija, odbora i savjeta, jer su smatrali da sastav navedene komisije nije u skladu sa njihovom stranačkom zastupljenošću u lokalnom parlamentu.Stav odborničkih klubova iz pozicije je bio da u ovoj komisiji ima mjesta za jednog člana iz opozicije, jer su smatrali da će članovi PDP-a, DNS-a i SDS-a biti sasvim adekvatno zastupljeni u drugim komisijama, odborima i savjetima, i to čak u većem broju nego što im pripada po stranačkoj zastupljenosti.Međutim, ovakvo mišljenje nisu prihvatili odbornici iz opozicije koji su iz tog razloga odlučili da se povuku iz navedene komisije i svih drugih radnih tijela i prepuste klubovima odbornika SNSD i NDP i Ujedinjene Srpske da ih samostalno formiraju. Samim tim je došlo do povlačenja sa dnevnog reda prvobitnog prijedloga preostalih 15 skupštinskih komisija, odbora i savjeta kako bi se utvrdio novi prijedlog i pripremio za narednu sjednicu.U prvom dijelu sjednice odbornici su se usaglasili oko liste odbornika koji će u narednom četvorogodišnjem periodu učestvovati u zaključivanju braka.U nastavku zasjedanja, koje je bilo rekordno i trajalo punih devet časova, raspravljalo se i o najvažnijim budžetskim dokumentima, osnovama ekonomske politike za iduću godinu, odluci o stipendiranju studenata, odluci o odobravanju isplate novčanih sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i drugih značajnih odluka kojima će se omogućiti finansiranje razvojnih projekata.Rad skupštine bio je podijeljen u dvije posebne sjednice. Na konstitutivnoj sjednici su se rebalans budžeta za prošlu i budžet za iduću godinu našli u formi nacrta, dok su se nakon obimne rasprave i predloženih amandmana, na drugoj sjednici ovi dokumenti našli u formi prijedloga.Zbog dužine trajanja sjednice,o ostalim zaključcima sa sjednice, informisaćemo vas narednih dana.