Održana edukativna radionica za poljoprivrednike

Kompanija ”Dunav osiguranje” iz Beograda, filijala Banja Luka i ekspozitura Srbac, bile su organizatori edukativne radionice u Srpcu, kojoj su prisustvovali poljoprivrednici iz Gradiške, Laktaša i Srpca.
Cilj radionice je bio da se shvati da je osiguranje imovine značajan vid zaštiteusjeva i plodova, životinja i druge imovine, jer na to upozoravaju globalne klimatske promjene, sve češće poplave, oluje praćene gradom , sušne, ali i kišne godine.
,,Na regiji Banja Luke sa oko 15 opština, kod ove kompanije osigurano je 215 hektara usjeva i za tri godine, na ime naknade štete, isplaćeno je 85.000 maraka”, rekao je direktor filijale ove kompanije u Banja Luci Mlađan Macanović i dodao da je samo šest odsto osiguranih površina u Republike Srpske malo u odnosu na stvarne potrebe za sigurnu proizvodnju.
Macanović je iznio podatke o visini cijena osiguranja, osnovnim i dopunskim rizicima i mogućnostima da se cijene osiguranja umanje za 10 do 20 odsto ako se u jednom naselju osigura najmanje 30, odnosno 50 domaćinstava. On je rekao da se nedovoljno koriste stimulacije Vlade RS, koja obezbjeđuje 50 odsto iznosa osiguranja, odnosno najviše do 25. 000 maraka po korisniku.
Agronom Predrag Smiljanić iz Laktaša, koji ima veće površine pod jabukom i kruškom,sugerisao je prisutnim da svoju poljoprivrednu proizvodnju osiguraju, jer ,kako kaže, kada nastupi nesreća,bolje je imati išta nego ništa. On je pojasnio da se osiguranjem ne može ostvariti zarada, ali se može dobiti novac za umanjenje štete koji će poslužiti za zanavljanje proizvodnje u idućoj godini , te da je njegovo iskustvo pozitivno kada je u pitanju osiguranje.
Predstavnica kompanije “Dunav osiguranje“ iz Beograda Jugoslava Smiljković, rekla je da je Dunav osiguranje jedino bivše jugoslovensko društvo, koje je ostalo da radi u punom kapacitetu i da je lider u Srbijii,te da takve ambicije ima kada je u pitanju Republika Srpska i dodala da sugeriše poljoprivrednim domaćinstvima da, pored osiguranja zasada i plodova, koristeio siguranje životinja i imovine.