Održana edukativna predavanja na temu ,,Maloljetnička delikvencija i vršnjačko nasilje“

S ciljem sprečavanja maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja i prevencije nasilja koje se vrši putem interneta, od 4. do 6.matra, održana su edukativa predavanja za učenike šestih razreda osnovne škole i nastavnike na području opštine Srbac.
Cilj predavanja je da se učenici informišu o sprečavanju vršenja svih oblika maloljetničke delikvencije i vršnjačkog nasilja, kao i koje su sankcije predviđene za maloljetne izvršioce u slučaju počinjenog prekršaja i krivičnog djela.
Učenicima je prezentovan način na koji treba da koriste i zaštite svoj profil na društvenoj mreži ,,Facebook“ i ’’Instagram’’, kako ne bi došlo do određenih negativnih pojava i zloupotrebe od strane drugih lica.
Policijski službenici Policijske uprave Gradiška,kojoj pripada i Policijska stanica Srbac, će i u narednom peridu nastaviti sa edukativnim predavanjima na pomenute teme.