Održana 4. redovna Skupština Boračke organizacije opštine Srbac

U novoj sali Skupštine opštine Srbac, pod predsjedavanjem Gorana Plotana, održana četvrta redovna sjednica Skupštine Boračke organizacije opštine Srbac na kojoj su razmatrana redovna godišnja dokumenta, Izvještaj o radu i prihodima i rashodima BO Srbac za 2020. godinu, Program rada i Finansijski plan za 2021.godinu, Izvještaj o radu i prihodma I rashodima Fonda solidarnosti za 2020. Godinu kao I plan rada Fonda za ovu godinu. Jednoglasno je usvojena I informacija o tzv ,,dvostrukom članstvu “ članova BO Srbac sa donošenjem odgovarajučih zaključaka.

Skupštini je prisustvovalo 30 delegata, a sjednica je počela intoniranjem himne „Bože pravde“, te minutom ćutnje kojom je odata počast za sve poginule i umrle borce.

Kao gosti sjednici su prisustvovali načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, zamjenik načelnika Vladimir Gužvić i šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Borivoje Vrsajković.

Skupština je trebalo da se održi mnogo ranije početkom marta, ali je odgađana zbog pandemije virusa korona, rekao je pozdravljajući prisutne predsjednik BO Goran Plotan.

Delegatima skupštine uspješan rad je poželio načelnik Mlađan Dragosavljević koji je posebno pohvalio rad Fonda solidarnosti i istakao da opštinska uprava ima odličnu saradnju sa Boračkom organizacijom.

,,Moja poruka je da nikada ne smijemo da zaboravimo žrtve koje je naš narod dao za slobodu na ovim prostorima. Apelujem na sve vas da održite jedinstvo u radu I da ukoliko postoje prevaziđete bilo kakve razlike koje mogu loše uticati na rad Boračke organizacije Srbac. Još jednom moram da pohvalim rezultate vašeg rada , a posebno Fonda solidarnosti “, zaključio je načelnik Dragosavljević.

Potom se prešlo na raspravu po 14 tačaka dnevnog reda, pri čemu su delegati uglavnom jednoglasno bez većih problema usvojili godišnja dokumenta koja je ukratko obrazložio predsjednik Predsjedništva BO Dragan Aleksić.

Kada su u pitanju planovi za 2021. godinu, akcenat je stavljen na obilježavanje parastosa za poginule borce po mjesnim zajednicama I rad Fonda solidarnosti .Predsjednik BO Srbac Goran Plotan je rekao da je Fond solidarnosti u prošloj godini riješio 8 od 22 zahtjeva za rješavanje stambene problematike najugroženijih članova Boračke Organizacije opštine Srbac te da je ove godine nastavljeno sa započetim aktivnostima.

Sumirajući rad Skupštine Goran Plotan je za Radio Srbac izjavio:

,,Svjesni trenutnog stanja u Boračkoj organizaciji RS I određenih podjela unutar ove organizacije na današnjoj Skupštini donijeli smo zaključak da se Boračka organizacija opštine Srbac neće svrstavati ni na jednu stranu. Na predsjedniku BORS Milomiru Savčiću je da kroz organe organizacije dođe do rješenja ovog problema , a ukoliko to nije moguće , treba da se rapišu novi izbori I to od Mjesnih Boračkih organizacija pa do samog rukovodtva na republičkom nivou”, rekao je Plotan.

,,Svjedoci smo poslednjih mjeseci i osnivanja novih boračkih udruženja I zbog toga smo pokrenuli pitanje dvojnog članstva. Svi koji žele da se ispišu iz naše organizacije mogu to da učine po svojoj volji, a do sljedeće Skupštine koja će biti u septembru ,,Sud časti” će donijeti odluku o članovima koji žele da napuste Boračku organizaciju Srbac”, rekao je Plotan.

Kada je o preduzeću ,,Borac Srbac doo” riječ donesen je zaključak da se formira Radna grupa od 7 članova I to pet članova iz Boračke organizacije I po jednog pravnika I ekonomiste iz lokalne uprave koji u roku od 60 dana imaju zadatak da urade presjek trenutnog stanja u preduzeću I donesu konkretne smjernice u radu u narednom periodu a sve sa ciljem da se što je više moguće poboljša rad ,,Borca” , zaključio je Goran Plotan .

Recimo još da je o radu Regionalnog odbora boračkih organizacija za opštine Srbac, Gradišku, Laktaše i Prnjavor , kao I o trenutnom stanju u Boračkoj organizaciji RS članove skupštine informisao Duško Mitrić.

Delegati Skupštine na kraju zasjedanja imenovali su Svetislava Bosančića za vršioca dužnosti direktora preduzeća Borac Srbac doo na period od 6o dana, koji je dobio jasne smjernice za rad u narednom periodu kako bi se popravilo trenutno stanje u ovom preduzeću.

Neposredno prije početka rada Skupstine delegaclja Boracke organizacije polozila je cvijeće i prlsluzila svijeće na Centralnom spomen obiljezju u Srpcu.